A+ A

Aktuāla informācija

LIAA biznesa inkubatori uzņem jaunus biznesa ideju autorus un uzņēmējus

21.02.2020.
3074_index.jpg

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori izziņo 2020. gada uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikties inkubācijas programmai. Lasiet vairāk!

LM aicina pieteikties intensīvām apmācībām sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai

09.01.2020.
3020_publicitates_attels.jpg

Labklājības ministrija aicina ikvienu interesentu no visas Latvijas, kam ir sava sociālās uzņēmējdarbības ideja, pieteikties bezmaksas intensīvo apmācību kursam veiksmīgas sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un īstenošanai. Apmācības būs unikāla iespēja īsā laikā dažādu speciālistu vadībā apgūt gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas, lai dibinātu savu sociālo uzņēmumu un ideju beidzot pārvērstu realitātē.

Atvērta pieteikšanās atbalsta saņemšanai ārvalstu vizītēm

09.01.2020.
3019_inovacijauznemumos.jpg

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir uzsākusi pieteikumu pieņemšanu jaunuzņēmumu atbalstam dalībai starptautiskās izstādēs un konferencēs ārvalstīs, kā arī tiešajās vizītēs pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs.

Atbalstu var saņemt jaunuzņēmumi ar augstas izaugsmes potenciālu, kuru pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību.

Šķūnis no mantu uzglabāšanas vietas kļūst par mājas restorānu

27.11.2019.
2967_img_2573.jpg

Otrais PPP biedrība Zied zeme organizētais mājas restorāns "Tas nav tikai šķūnis". Valsts svētku nedēļā Ķeguma novada Tomes pagastā Daugavas krastā “Kalnabiķu” māju šķūnis uz vienu vakaru pārvērtās par svētku norises vietu. Publisko un privāto partnerību biedrība “Zied zeme” (PPP biedrība Zied zeme) realizē starptautisku projektu “Mājražošanas un amatniecības attīstība vietējā teritorijā” jeb Local craft up, ar mērķi attīstīt mājražošanu un amatniecību vietējā teritorijā, iesaistot tūrisma un kultūras pasākumos, veicinot sadarbību starp nozarēm, izstrādājot inovatīvus produktus un pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Šoreiz ar devīzi “Tas nav tikai šķūnis!” par mājas restorāna norises vietu tika izraudzīts “Kalnabiķu” mājas šķūnis. Par viesmīlību rūpējās mājas jaunākie saimnieki Anna un Gatis Zeiliņi.

LAD izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu

26.04.2019.
2697_lauku_atbalsta_dienests.jpg

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" ceturtās kārtas aktivitātē "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana attiecībā uz tūrisma aktivitāšu veicināšanu" un aktivitātē "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumiem Nr. 320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā".

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

22.02.2019.
2613_ziedzeme_logo_280.jpg

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu no 8.03. - 8.04.2019. 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 devītajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs 287 998.86 EUR, tajā skaitā 2. mērķim “Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” – 287 998.86 EUR.

Pavasara uzņemšana

11.02.2019.
2600_uzsaukums_liaa.jpg

LIAA biznesa inkubatori uzņem jaunus biznesa ideju autorus un uzņēmējus
 

 


 

 

NVA aicina darba devējus līdz šī gada 29. janvārim pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai

23.01.2019.
2568_nvalogo.jpg

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju.

Projektu konkurss "Ražošanai. Pakalpojumiem. Pārstrādei."

22.01.2019.
2567_ziedzeme.jpg

PPP biedrība "Zied Zeme" ir izsludinājusi projektu iesniegumu pieņemšanu sekojošās rīcībās:

Nr.1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Nr.1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

LEADRER izbraukuma konsultācija

14.01.2019.
2549_zied_zeme_logo.jpg

Kā saņemt atbalstu biznesa uzsākšanai vai attīstībai, ražošanai, pakalpojumiem, pārstrādei? Kā sagatavot projektu iesniegumu?
Par sarežģīto vienkārši un neformāli - LEADER izbraukuma konsultācijā.

16. janvārī plkst.12.00 kafejnīcā Burgers 66, Rīgas iela 67, Baldonē.

Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

02.01.2019.
2530_zied_zeme.jpg

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu no 22.01.-22.02.2019.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 septītajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs 444 100,09 EUR, tajā skaitā 1. mērķim “Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana” - 444 100,09 EUR.

Ziemas saulgriežu gadatirgus

14.12.2018.
2515_ziemas_saulgriezi.jpg

21. decembrī Baldones tirgus laukumā - Ziemas saulgriežu gadatirgus.

Mežu īpašnieki aicināti izteikt viedokli par saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

06.12.2018.
2500_aptauja.jpg

Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) lūdz meža īpašniekus izteikt viedokli par meža apsaimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Mācības par Eiropas savienības nozīmes zālāju biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanu

06.12.2018.
2499_llkic.jpg

Datums: 08.12.2018
Norises vieta: Ozolnieki, Rīgas iela 34
Nozare: Lauksaimniecība
Kontaktinformācija: Laura Kirsanova, mob. 29630799, laura.kirsanova@llkc.lv

Norisinājies Uzņēmēju forums 2018

26.11.2018.
2534_dsc_0002.jpg

23.novembrī, Mercenderbes muižā norisinājās Uzņēmēju forums 2018

 

Uzņēmēju forums 2018

20.11.2018.
2456_uzsaukums_uznemeju_forums_2018.jpg

Ielūdzam uz Uzņēmēju forumu 2018! Pasākums norisināsies 23.novembrī plkst.18.00 Mercendarbes muižā. Aicinām uzņēmējus pieteikties interaktīvajā vietnē līdz 22.novembrim.

Par invazīvo augu sugu audzēšanu un tirdzniecību

15.11.2018.
2468_udenshiacinte.jpg

Aicinām personas, kuru darbība ir saistīta ar neapzinātu invazīvo augu sugu izplatīšanu vidē vai to izplatības ierobežošanu, piemēram, projektu speciālistus, teritorijas plānotājus, īpašumu apsaimniekošanas speciālistus, vides ekspertus, dārzniekus, biškopjus u.c. iepazīties ar Dabas aizsardzības departamenta sagatavoto informāciju par invazīvo sugu audzēšanu un tirdzniecību Latvijā.

Aptauja par lauku teritorijas attīstības iespējām

08.11.2018.
2465_aptauja.jpg

Valsts Lauku tīkls ir uzsācis lauku teritoriju un mazo pilsētu iedzīvotāju viedokļa apzināšanu par lauku teritorijas attīstības iespējām, lai novērtētu sabiedrības iesaisti vietējās teritorijas attīstības procesos un noskaidrotu informētību par vietējo iniciatīvu un LEADER pieeju.

Īstenots projekts “Publiskās infrastruktūras attīstība Klapukroga teritorijā’’

31.10.2018.
2533_atklasana_5.jpg

Īstenots projekts Nr.3.3.1.0/17/I/021 “Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras attīstība’’,  nodrošinot 0,437 km ceļa pārbūvi ar asfalta segumu.

Pierīgas reģionā ražoto pārtikas produktu tirdzniecības veicināšanai

29.10.2018.
2433_garsa.jpg

PRAKTISKS SEMINĀRS/TIKŠANĀS Pierīgas reģionā ražoto pārtikas produktu tirdzniecības veicināšanai 31.10.2018. plkst.11.00 Dārza iela 2a, Sigulda, SIA LLKC semināru telpa.

Aicināti visi pārtikas produktu ražotāji, t.sk. mājražotāji, lai iepazītos un veidotu sadarbību.