A+ A

Inovatīva metode ēterisko eļļu ražošanai no Latvijas ārstniecības un savvaļas augiem

05.03.2020
Drukāt

Atbalsta saņēmēja Inese Vasiļevska ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 līdzfinansēto projektu “Inovatīva metode ēterisko eļļu ražošanai no Latvijas ārstniecības un savvaļas augiem”, projekta Nr. 19-04-AL02-A019.2101-000005, ir iegādājusies  (projekta attiecināmās izmaksas EUR 21 989.19, no kura publiskais finansējums EUR 15392.43) iekārtu ēterisko eļļu un augu ekstraktu ražošanai, kas ir inovatīva un  uz zinātniskiem pētījumiem balstīta.

Projekta mērķis - iegūt augstas kvalitātes ēteriskās eļļas no ekoloģiski un bioloģiski tīriem Latvijas augiem.

Latvijas daba ir daudzveidīga ar savu bagātīgo augu pieejamību. Pats ēterisko eļļu ieguves process ir radošs un interesants. Katrs augs ir unikāls ar tiem piemītošajām īpašībām, un mums ir dota iespēja šīs īpašības izmantot cilvēku labā (gan dabīgas kosmētikas, gan draudzīgas pārtikas ražošanai, gan cilvēka veselības uzturēšanai un profilaksei).

Iekārta ēterisko eļļu ražošanai: ir inovatīva un mūsdienām atbilstoša:

  • dabai draudzīga, jo tiek taupīta elektroenerģija,
  • ražošanas procesā netiek izmantoti nekādi šķīdinātāji,
  • ātra augu eļļas ekstrakcija, nav nepieciešama auga iepriekšēja apstrāde,
  • augsta iegūtā materiāla tīrība,
  • nav iegūto sastāvdaļu termiskā degradācija.

Iekārtas ražotājs ir plaši pazīstams universitāšu un izpētes laboratoriju aprīkojuma nodrošinātājs, ar plašām zināšanām ķīmijā. Iekārtas idejas pamatā ir apvienoti vairāki zinātnieku izgudrojumi. Metode ir ar patentu aizsargāta.

Iekārta ir unikāla, jo ir vairākas funkcijas un vairākas iespējas, ka tā ļauj ražot:

Koncentrētas ēteriskās eļļas:

  • gan no svaigiem augiem, gan no žāvētiem augiem, izmantojot no šķīdinātājiem brīvu ekstrakciju, kur mikroviļņu radītā enerģija (notiek jonu migrāciju auga šūnā, jonu vadītspējas pretestība rada berzi) pārvēršas siltuma enerģijā,

Augu ekstraktus no svaigiem augiem (izmantojot arī ūdens difūziju un gravitācijas spēku).  

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Informāciju iesūtīja:

Inese Vasiļvska

Projekta vadītāja