A+ A

Šķūnis no mantu uzglabāšanas vietas kļūst par mājas restorānu

27.11.2019
Drukāt

Otrais PPP biedrība Zied zeme organizētais mājas restorāns "Tas nav tikai šķūnis". Valsts svētku nedēļā Ķeguma novada Tomes pagastā Daugavas krastā “Kalnabiķu” māju šķūnis uz vienu vakaru pārvērtās par svētku norises vietu. Publisko un privāto partnerību biedrība “Zied zeme” (PPP biedrība Zied zeme) realizē starptautisku projektu “Mājražošanas un amatniecības attīstība vietējā teritorijā” jeb Local craft up, ar mērķi attīstīt mājražošanu un amatniecību vietējā teritorijā, iesaistot tūrisma un kultūras pasākumos, veicinot sadarbību starp nozarēm, izstrādājot inovatīvus produktus un pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Šoreiz ar devīzi “Tas nav tikai šķūnis!” par mājas restorāna norises vietu tika izraudzīts “Kalnabiķu” mājas šķūnis. Par viesmīlību rūpējās mājas jaunākie saimnieki Anna un Gatis Zeiliņi.

PPP biedrība Zied zeme projektu vadītāja Iluta Jansone skaidro, ka viens no projekta mērķiem ir veicināt sadarbību starp ražotājiem, amatniekiem un viesmīlības nozares speciālistiem, nodrošinot zināšanu pārnesi, izveidojot mājas restorānu kustību dažādās vidēs un dažādos apstākļos. “Pirmo vienas dienas restorānu organizējām Turkalnes muižā, kur alusdarītavu pārvērtām izsmalcinātā restorānā. Turkalnes muižas klēts telpas ir piedzīvojušas atdzimšanu, tāpēc ir ļoti piemērotas restorāna veidošanai. Lai sasniegtu projekta mērķi, šoreiz būtiski mainījām dalībniekiem “spēles noteikumus”. Mums Latvijā siltie vasaras mēneši ir tikai trīs, pārējie brīvdabas un jaunu konceptu pasākumu organizatoriem ir izaicinājums – norises vieta, laika apstākļi u.c. faktori. Kā ar šiem apstākļiem tikt galā, kā risināt organizatoriskos jautājums, ko darīt, ja līst, kā nodrošināt, lai viesiem ir silti utt.? Šie bija būtiski aspekti, ko darbojoties risināja dalībnieki.”

Iluta Jansone papildina, ka, izmantojot projektā pieejamos instrumentus, tiks bagātināts tūrisma un pakalpojumu klāsts novados. Local craft up atslēgas vārdi ir – vietējais produkts, sadarbība un izaugsme. “Jau pēc pirmā mājas restorāna veidojās sadarbības starp mājražotājiem, uzņēmējiem. Un tas ir gandarījums, ka arī šis vakars iedrošinājis saimniekus mēģināt un, smeļoties pieredzi, attīstīt ieceri, kas jau bijusi aktuāla dienaskārtībā. Turklāt no vietējās pašvaldības izskanēja jau pirmie sadarbības piedāvājumi organizēt kino vakarus šķūnī.”

Kā norāda Anna, “Kalnabiķi” mājas saimniece, dalība projektā bija kā atspēriens un iedrošinājums: “Ik rītu, dzerot kafiju, pa virtuves logu redzu šķūni un jau sen virmo vēlme šo vietu attīstīt, organizējot kultūras pasākums. Tomēr līdz šim tas kalpojis kā noliktava, glabājot gados krāto “kultūras mantojumu”, bet šovakar tas atmirdzēja jaunā veidolā.”

Projektā apmācīt un sniegt zināšanas dalībniekiem pieaicināta dekoratore Baiba Prindule – Rence. Kopā ar Baibu dalībnieki iekārto izraudzīto restorāna norises vietu. Atbildot uz jautājumu par šķūni kā restorāna vietu, viņa uzsver, ka tāds kā “Kalnabiķu” šķūnis ir vairums Latvijas lauku sētu.  “Un, lai arī mūsu vecmammām rodas izbrīns - “pasākums šķūnī, vai tad jums nepietiek naudiņas viesu namam?”, jāuzsver ka šodien šķūnis ir populārs un gados jaunākai paaudzei iecienīta norises vieta.”

Projekta dalībnieki tiek izraudzīti no PPP biedrība Zied zeme darbības teritorijas. Tie ir ražotāji, kuri restorāna vakarā piedalās ar savu produkciju, kas arī ir pamats mājas restorāna ēdienkartei. Daļa dalībnieku kopā ar šefpavāru Juri Latišenoku darbojās virtuvē. “Tas, ko jūs šovakar baudījāt, ir dalībnieku nopelns, jo tas ir viņu pašu gatavots, es viņus tikai iedvesmoju!” piebilst šefpavārs.  

Ņemot vērā, ka novembris ir valsts svētku mēnesis, pasākumā caur Annas dzimtas stāstu iezīmēta tika arī Latvijas vēsture. “Kalnabiķu” mājas cēlis Annas vecvectēvs. Līdz ar Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecību, mājas nācās pārcelt uz to tagadējo vietu Tomes salā, kur arī Anna aizvadījusi ne vienu vien vasaru lauku darbos. Pasākuma ievadā viesiem bija iespēja gan video projekcijās, gan Annas stāstījumā iepazīt dzimtas bagāto vēsturi.  Kā arī pasākuma laikā baudīt Daces Priedoliņas muzikālos priekšnesumus latviskās noskaņās.

PPP biedrība Zied zeme organizēs vēl sešus mājas restorānus Lielvārdes, Ogres, Baldones, Ikšķiles un Ķeguma novados – katrs atšķirīgā norises vietā, katrā ar jaunu izaicinājumu dalībniekiem. Projekta noslēgums 2020. gada novembrī.

PPP biedrība Zied zeme saka paldies otrā mājas restorāna dalībniekiem – Bramaņu ģimenei, Druvu ģimenei, Kļavju ģimenei, Langrātu ģimenei, Libertu ģimenei, Pugaču ģimenei, Zalcmaņu ģimenei un Zeiliņu ģimenei.

 

Informāciju sagatavoja: Iluta Jansone

T: 0037122041406

E: iluta@ziedzeme.lv

 *Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” projekts „Mājražošanas un amatniecības attīstība vietējā teritorijā” Nr.18-00-A019.333-000007 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros