A+ A

LAD izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu

26.04.2019
Drukāt

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" ceturtās kārtas aktivitātē "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana attiecībā uz tūrisma aktivitāšu veicināšanu" un aktivitātē "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumiem Nr. 320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā".

Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana attiecībā uz tūrisma aktivitāšu veicināšanu" un "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" notiks no 2019. gada 17.maija līdz 2019. gada 17. jūnijam.

Ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums:

aktivitātei "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana attiecībā uz tūrisma aktivitāšu veicināšanu" un "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" ir 7 248 536 EUR (septiņi miljoni divi simti četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši euro), sadalot to pēc reģionalizācijas principa, ievērtējot teritorijas attīstības indeksu un esošo uzņēmumu skaitu, šādi:

LAD Struktūrvienība

Izsludināmais publiskais finansējums (EUR)

Austrumlatgales RLP

1 071 119

Dienvidkurzemes RLP

731 828

Dienvidlatgales RLP

960 422

Lielrīgas RLP

1 227 470

Viduslatvijas RLP

630 427

Zemgales RLP

603 049

Ziemeļaustrumu RLP

398 443

Ziemeļkurzemes RLP

529 367

Ziemeļvidzemes RLP

1 096 412

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi → Projekti un investīcijas.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).