A+ A

Uzsākta Klapu ceļa izbūve

20.07.2018
Drukāt
Projekts Nr.3.3.1.0/17/I/021 “Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras attīstība’’

     

       
 Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai, atbilstoši Baldones novada pašvaldības Attīstības programmā 2014-2020 gadam noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām, kā rezultātā plānota uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība teritorijā starp P89 un V9 ceļu, nodrošinot 0,437 km ceļa pārbūvi ar asfalta segumu. Projekta mērķa grupa  ir mazie un vidējie komersanti Baldones novada teritorijā. Projekta ieviešanas rezultātā tiks stimulēta Klapu ceļam pieguļošās uzņēmējdarbības teritorijas komersantu attīstība. Plānots, ka no privātā sektora puses tiks radītas vismaz 5 darba vietas un piesaistītas privātās investīcijas ne mazāk kā 315 000,00 EUR apmērā. Kopējās projekta izmaksas EUR  320 415,64  apmērā, no kurām  85% jeb EUR 262754,78 ir  Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, EUR 9273,70 – valsts budžeta finansējums, bet EUR 37 094,79 - Baldones novada pašvaldības finansējums.

Projekta ieviešana tika sākta 2015. gada nogalē. 2016. gadā pašvaldība varēja sākt projektēšanas darbus. 2017.gadā tika izstrādāts būvprojekts un sagatavots projekta iesniegums Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, 2018. gada 29. maijā tika noslēgta Vienošanās ar aģentūru par finansējuma piešķiršanu.

20.jūnijā noritēja pirmā tikšanās ar būvnieku A/S A.C.B., lai noslēgtu līgumu par būvniecību. Uz tikšanos tika aicināti arī teritorijā esošie uzņēmēji, būvuzraugs, autoruzraugs, lai izvērtētu darba organizācijas kārtību, kas netraucētu teritorijā esošajiem uzņēmējiem ikdienas darbā.

Būvdarbi tika uzsākti 10. jūlijā, un plānots, ka tiks pabeigti šā gada oktobrī.

Informāciju sagatavoja
Attīstības nodaļas vadītāja
Līga Dāboliņa
attistiba@baldone.lv