A+ A

Aktuāla aptauja lauksaimniekiem

08.03.2017
Drukāt

Lauksaimniekus un nozares pārstāvjus Eiropas Komisija aicina piedalīties  interneta aptaujā un paust savu viedokli par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) līdzšinējo darbību un sniegt priekšlikumus uzlabojumiem.

 

Aptaujā ir iekļauti 34 jautājumi. Piemēram, kas ir galvenais KLP uzdevums un vai esošā KLP to spēj izpildīt, kas visvairāk traucē kļūt par lauksaimnieku, pēc kādiem kritērijiem būtu jāpiešķir tiešie maksājumi un citi jautājumi. Beigās aptaujas dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja pievienot atsevišķu dokumentu par šo tēmu.

Latvijas lauksaimniekiem aptaujā būtiski norādīt uz nevienlīdzīgaiem tiešajiem maksājumiem. Tiešo maksājumu izlīdzināšana joprojām ir viena no Latvijas prioritātēm KLP kontekstā. Tikai izlīdzinot maksājumus, iespējams panākt vienlīdzīgus konkurences apstākļus ar pārējiem ES lauksaimniekiem. Latvija ir starp tām valstīm, kurām 2020. gadā tiešmaksājumu līmenis joprojām būs ievērojami zemāks par vidējo ES. Kopš 2009. gada, kad notika šī perioda KLP dokumentu sagatavošana, Latvijā atbalsttiesīgā zemes platība ir pieaugusi par 5,8%, bet ES kopumā samazinājusies par 7,5%. Tas nozīmē, ka faktiskais tiešo maksājumu līmenis Latvijā 2019. un 2020. gadā būs nevis 196 eiro/ha, kas būtu sarunās ar EK iepriekš noliktie 75% no ES vidējā, bet 185 eiro/ha, kas ir 66% no ES vidējā, ņemot vērā, ka ES vidējais līmenis būs pieaudzis no iepriekš plānotajiem 258 eiro/ha līdz 281 eiro/ha.

Aptauja ir daļa no esošās KLP izvērtējuma, ko veic Eiropas Komisija. Pēc politikas izvērtējuma veikšanas Eiropas Komisija sniegs savus priekšlikumus par to, kādai jābūt KLP pēc 2020. gada. Aptaujas beigu termiņš – šī gada 2. maijs.

Ja vēlaties aizpildīt Eiropas Komisijas aptauju par ES Kopējo lauksaimniecības politiku, aicinām atvērt aptauju, izmantojiet  saiti ŠEIT
 

Informācijas avots: Zemegales uzņēmējdarbības centra mājas lapa