A+ A

Plānotās investīciju pasākumu kārtas 2017.gadā

01.03.2017
Drukāt

Sagatavojies projektu iesniegumiem laicīgi! 

Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumi 2014-2020

  • Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi. 
  • Konsultāciju pakalpojumi, saimniekošanas un lauku saimniecību atbalsta pasākumi. 
  • Ieguldījumi materiālajos aktīvos. 
  • Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana.
  • Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība. 
  • Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos.
  • Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā. 
  • Ražotāju grupu un organizāciju izveide. 
  • Sadarbība.
  • Atbalsts LEADER vietējai attīstībai. 

Informācijas avots
Lauku atbalsta dienests