A+ A

Atbalsts MVK jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādē

14.02.2017
Drukāt

Aktivitātes ietvaros atbalstu var saņemt sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti (MVK), kas izstrādā jaunus produktus vai tehnoloģijas.

 

Atbalsta mērķis ir veicināt inovācijas aktivitāti MVK, tehnoloģiju pārneses ceļā sniedzot tiem atbalstu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstībai.

·        tehniski ekonomiskā priekšizpēte;

·        rūpnieciskie pētījumi;

·        eksperimentālā izstrāde, tai skaitā prototipu izgatavošana;

·        produktu rūpnieciskā dizaina izstrāde;

·        jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana;

·        rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem: izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija.

Par atbalsta saņemšanas kārtību, iesniedzmo dokumentu formu lasi ŠEIT

Informācijas avots
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra