A+ A

Uzņēmējiem par iespēju pilnveidot nodarbināto kompetenci

24.02.2017
Drukāt

Informācija par iespēju pilnveidot nodarbināto personu kompetenci.
Aicinām ''aktīvajā laukā'' aizpildīt aptauju līdz šā gada 28.februārim par nodarbināto personu kompetenci Jūsu uzņēmumā, neatkarīgi no saimnieciskās darbības juridiskās formas (IK,SIA un tml.). Pašvaldība 2016.gadā noslēdza apliecinājumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par sadarbību Sociālā fonda 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci'' projekta īstenošanā. 

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
Mērķa grupa ir nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, tai skaitā ar zemu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība), ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums, vai ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, prioritāri atbalstu sniedzot sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora piektās, septītās, astotās un devītās pamatgrupas profesijās. Aptauju iespējams aizpildīt aktīvajā laukā. 

Detalizētu informāciju par projektu  sniegsim tiklīdz būs paveikti visi nepieciešamie priekšdarbi. Aicinām sekot informācijai mūsu mājaslapā www.baldone.lv
Paldies par veltīto laiku.

Informāciju sagatavoja
Attīstības nodaļa
(+29323110) attistiba@baldone.lv