A+ A

Ulmaņa kalniņš

1935. gada 7. septembrī slaveno Baldones kūrortu un sēravotu apmeklēja tā laika Latvijas valsts Ministru prezidents Kārlis Ulmanis.

Apmeklējuma laikā Kārlis Ulmanis ticies ar Baldones pagasta vecāko Jāni.Priedi, sēravotu direktoru Dr. Arvetu Kēsi, un citiem organizāciju pārstāvjiem, pārrunājot dažādus nozīmīgus, ar Baldones kūrorta attīstību saistītus jautājumus, no kuriem tobrīd aktuālākais bija modernas peldētavas ierīkošana. Viesošanās laikā, Baldonē, uzkalniņā pie ozola, Ministru prezidents teicis uzrunu, un par godu šim notikumam šajā vietā piemiņas akmens, tādējādi līdz pat mūsdienām šo vietu dēvē par „Ulmaņa kalniņu” vai „Ulmaņa akmeni”. Uzkalniņā uz piemiņas akmens rakstīts: „Pie šī ozola 1935. gada 7. septembrī Ministru prezidents Kārlis Ulmanis uzrunāja tautu.” Kārlim Ulmanim dodoties atpakaļ uz Rīgu, viņu pavadījuši ap 200 cilvēku.

Piemiņas vieta atrodas Ķekaviņas upītes labajā krastā, Rīgas ielā 83, Baldonē.
LAT: 56.7424, LON 24.3994: