A+ A

Baldones Evaņģēliski luteriskā Svētā Miķeļa baznīca

Baznīcas vēsture laika ritumā

Pirmās rakstiskās liecības par Baldones baznīcu ir saglabājušās no 16. gadsimta. Baznīcas ēka gadsimtu gaitā ir mainījusies, bet vieta, kur atrodas baznīca ir palikusi nemainīga.

16. – 19. gadsimts. Pirmā Baldones Evaņģēliski luteriskā Svētā Miķeļa baznīca celta ap 1560. līdz 1570. gada, no koka. 1637. gadā tā jau bija daļēji sabrukusi un 1638. gadā tika uzcelta jauna baznīca no koka, kuru rotāja logi no krāsaina stikla. Baznīcas koka tornī atradās pulkstenis un tās korē bija redzams Kurzemes un Zemgales hercoga (valdīšanas laiks no 1698.1711. gadam) Frīdriha III Vilhelma Ketlera un viņa hercogienes Annas Ivanovnas cilts zīme un gada skaitlis.
Trešā baznīcas ēka celta no baļķiem, laika posmā no 1730. līdz 1735. gadam. Ceturtā Baldones Evaņģēliski luteriskā Svētā Miķeļa mūra baznīca, kas saglabājusies līdz mūsdienām, ir celta no 1823. līdz 1824. gadam. Baznīca veidota kā ampīra vientelpas garenbūve ar lieliem pusaploces segtiem trīsdaļīgiem logiem un vairākpakāpju torni.

Divdesmitā gadsimta divdesmitajos un trīsdesmitajos gados draudze bija aktīva, tā veica vērienīgu baznīcas remontu, un baznīcas laukuma brīvajā daļā iestādīja piemiņas birzi, kas veltīta Pirmā pasaules karā kritušajiem draudzes dēliem. Piecdesmit trīs ozoli veltīti kareivju-varoņu piemiņai, un katram ozolam līdzās iestādīta liepa kā pateicības simbols karavīru māmuļām. Birzī izvietots arī laukakmeņu altāris brīvības uguns iedegšanai, kas ir saglabājies un tiek izmantots arī mūsdienās.

Padomju laikos baznīcā tika atvērta gumijas ražošanas apvienības “Ausma” (dibināta 1971.g, Rīgā) viena no filiālēm. Ražošanas apvienības filiāles atrādās Suntažos un Baldonē, savukārt galvenā ēka - Rīgā. Gumijas ražošanas apvienība „Ausma” specializējās rotaļlietu un vairāk nekā 40 dažādu sadzīves izstrādājumu – galantērijas, saimniecības, kancelejas preču, sporta piederumu u.c. ražošanā.  Kā populārāko tā laika produkciju baldonieši atceras plastmasas matu ruļļus. 

Atmodas laiks. Baznīcas atdzimšana sākās līdz ar latviešu tautas – trešo atmodu, 20. gadsimta 80. gados, kad 1988. gada Ziemassvētkos notika pirmais dievkalpojums. Nepilnu gadu vēlāk draudze atjaunoja kara laikā nopostīto torni un uzlika jaunu jumta segumu, par draudzes un valsts līdzekļiem. Vācot līdzekļus baznīcas atjaunošanai, tika rīkoti labdarības koncerti, lietā tika likti arī īpašumu pārdošanā iegūtā nauda, māsu draudžu ziedojumi, daudz palīdzēja draudzes locekļi un Amerikas jaunieši.

Baznīca šodien. Ienāciet baznīcā, lai apskatītu telpas, tās īpaši lielos logus un skaistās ērģeles, kas 2009. gadā atvestas no kādas privātkolekcijas Austrijā. Baznīcu rotā cēls altāris, unikālā pērļu granīta altrārgalds (svars 1400 kg), ko dāvinājusi māsu draudze no Norvēgijas, un kristāmtrauks. Baznīca ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Pie baznīcas birzī ir saglabājušies un atrodas gan Pirmā pasaules kara vācu karavīru kapi, gan Otrā pasaules kara padomju virsnieku kapi.

Dievkalpojumi baznīcā notiek katru svētdienu 11:00, kā arī Baznīcas un valsts svētkos. Draudzē darbojas kristīgo skautu pulciņš, svētdienas skola, notiek Iesvētību mācību kurss un lūgšanu vakari. Notiek Latvijā pazīstamu mākslinieku koncerti un citi pasākumi sadarbībā ar novada domi. Katru gadu Lāčplēša dienā Baldones iedzīvotājus pulcē lāpu gājiens, kas noslēdzas pie ugunskura baznīcas piemiņas birzī.

Dievkalpojumi -  katru svētdienu, plkst. 11:00
Svētdienas skola - dievkalpojuma laikā;
Skautu nodarbības - sestdienās, plkst. 10:00

Iesvētību mācības trešdienās plkst. 19.00

Lūgšanu stunda ceturtdienās plkst. 19.00

Sezonālajām izmaiņām lūdzam sekot līdzi Facebook lapā "Baldones baznīca".

Lai apskatītu baznīcu, vēlams iepriekš sazināties rakstot uz norādīto e-pastu vai piezvanot.

Kontaktinformācija:

Rīgas iela 40, Baldone 
info@baldonesbaznica.lv 
www.baldonesbaznica.lv
Tālruņi: 29 479 426 draudzes priekšniece Liene Odīte, 29 220 810 māc. Juris Morics.