A+ A

Biedrība "Sābri"

Baldones novada pensionāru biedrība "Sābri" aicina VISUS  Baldones novada pensionārus iesaistīties pensionāru biedrības darbā.

Biedrības mērķis - veicināt pensionāru un atbalstītāju kopā darbošanos, sevis pilnveidi, tāpēc organizēsim lekcijas, ekskursijas, domu apmaiņu un savstarpēju izpalīdzēšanu. Valdes pieņemšanas laikā (pirmdiena un ceturtdiena) varat nākt aprunāties, nākt ar priekšlikumiem, saņemt arī konsultācijas, pārlasīt vēlreiz statūtus.

Baldones novada pensionāru biedrības "Sābri" valdes mītne kopš 2019. gada marta vidus atrodas jaunā vietā - Aprūpes centra ēkā, Iecavas ielā 4, 1.stāvā blakus Ainas Rinkevičas fizioterapeites prakses kabinetam. Valdes tālruņa nr. 26177718, epasts - baldone.sabri@inbox.lv vai labāk aijal@inbox.lv

Pasta adrese paliek iepriekšējā:
Pārupes iela 3
Baldone, Baldones novads
LV-2125.

Pa Valdes tālruni tel.nr 26177718 vai 26218800, vai 27748004,  epasts aijal@inbox.lv vai maldam@inbox.lv varēs sazināties dežūru laikā pirmdienās no plkst. 13.00 - 15.00 un ceturtdienās no plkst. 10.00 - 12.00, vai sūtīt īsziņu.

Dežūru laikā var samaksāt biedru naudu.

Latvijas pensionāru avīzi varēs saņemt Valdes mītnē, saukta arī "štābiņš", vai pie Gunas Mugurevičas.

Valdes sastāvā joprojām ir Malda Meijere, Rasma Rozenštrauha, Guna Mugureviča, Mārīte Treide, Aija Leitāne.

Reģ. Nr. 40008259513, Pārupes iela 3, Baldone, Baldones nov., LV-2125, Tālr. 26177718,  E-pasts – aijal@inbox.lv, Norēķinu konts SEB Nr.  LV81UNLA0055000018720, SLO, no 09.11.2018, nr.: 30.6-8.71/279094

Norēķinu konts Nr. LV81UNLA0055000018720 SEB.