A+ A

Biedrība "Sābri"

Baldones novada pensionāru biedrība "Sābri" aicina VISUS  Baldones novada pensionārus iesaistīties pensionāru biedrības darbā.

Biedrības mērķis - veicināt pensionāru un atbalstītāju kopā darbošanos, sevis pilnveidi, tāpēc organizēsim lekcijas, ekskursijas, domu apmaiņu un savstarpēju izpalīdzēšanu. Valdes pieņemšanas laikā ( pirmdiena un ceturtdiena) varat nākt aprunāties, nākt ar priekšlikumiem, saņemt arī konsultācijas, pārlasīt vēlreiz statūtus.

Baldones novada pensionāru biedrības “Sābri” valdes mītne kopš marta vidus atrodas jaunā vietā - Aprūpes centra ēkā, Iecavas ielā 4, 1.stāvā blakus Ainas Rinkevičas fizioterapeites prakses kabinetam. Valdes tālruņa nr. 27830173, epasts - baldone.sabri@inbox.lv.

Pasta adrese paliek iepriekšējā:
Pārupes iela 3
Baldone, Baldones novads
LV-2125.

Pa Valdes tālruni 27830173 varēs sazināties dežūru laikā pirmdienās no plkst. 13.00 - 15.00 un ceturtdienās no plkst. 10.00 - 12.00, vai sūtīt īsziņu. Saziņai var izmantot arī e-pastu – baldone.sabri@inbox.lv, kā arī zvanīt Valdes priekšsēdētājam Andrejam Jurevičam (tālr. 29466014), vai Valdes priekšsēdētāja vietniecei Aijai Leitānei (tālr. 26177718).

Dežūru laikā varēs samaksāt biedru naudu, jo Dagnija Prodniece šo darbu vairs neveic ar š.g. 20. aprīli. Latvijas pensionāru avīzi varēs saņemt Valdes mītnē vai pie Gunas Mugurevičas. Valdes sastāvā joprojām ir Malda Meijere un jaunievēlētā Rasma Rozenštrauha.

Biedru un Pensionāru padomes sapulces norisei vēl nav sarunāts laiks un telpas. Tas tiks paziņots biedriem personiski un Baldones avīzē.

Norēķinu konts Nr. LV81UNLA0055000018720 SEB.