A+ A

Aicina noslēgt sadzīves atkritumu līgumus

30.08.2019
Drukāt

Baldones novada pašvaldības policija atgādina par sadzīves atkritumu līgumu noslēgšanu. Baldones novada pašvaldības policijas darbinieki apseko nekustamos īpašumus, kuriem nav noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekotāju un brīdina par līguma noslēgšanu.

Saskaņā ar Baldones novada domes 2012.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.16 “Par atkritumu apsaimniekošanu Baldones novadā” 7.punkta, 17.punkta un to apakšpunktiem katram atkritumu radītājam un valdītājam ir pienākums piedalīties atkritumu savākšanā noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.

Atbildība par iepriekš minēto saistošo noteikumu neievērošanu ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.panta otrajā daļā, t.i., par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā tiek uzlikts naudas sods fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.