A+ A

Informācija vecākiem un aizbildņiem

30.08.2019
Drukāt

Lūgums vecākiem un aizbildņiem veikt pārrunas ar saviem bērniem, skolniekiem par uzvedību uz ielām un skolā, īpašu uzmanību pievērst smēķēšanas un alkohola lietošanas tēmai, kura ir aktuāla pusaudžu vidū.

Lūgums no vecāku puses papildus izglītot un veikt pārrunas ar saviem bērniem gan par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, gan par rīcību, kad svešinieks uzrunā bērnu, lai varam justies droši par saviem bērniem.

Papildus tam informējam, ka Baldones novada pašvaldības policijas darbinieki kā ik katru mācību gadu regulāri veiks profilaktiskus pasākumus likumpārkāpumu novēršanā, kas saistīti ar nepilngadīgajiem.