A+ A

Iespēja pieteikties bezdarbnieku praktiskajām apmācībām pie darba devēja

01.02.2021
Drukāt

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā “Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieku praktiskā apmācība, kurā darba devējs sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju. Iesaistes periods ir līdz 4 mēnešiem, noslēdzot darba līgumu un pēc praktiskās apmācības pabeigšanas turpinot darba tiesiskās attiecības vismaz 3 mēnešus pie tā paša darba devēja norādītajā profesijā.

PRAKTISKĀ APMĀCĪBA ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos. Profesionālās kvalifikācijas līmeņa pārbaudi var veikt https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/nks_stand_saraksts_mk_not_626.shtml

Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta, vai darba vietai jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas, un attiecīgais bezdarbnieks nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes.

Detalizētāka informācija par ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" pasākumu "Apmācība pie darba devēja", tā nosacījumiem, līdzfinansējumu un pieteikšanās iespējām izlasāma NVA interneta vietnē: https://www.nva.gov.lv/lv/apmaciba-pie-darba-deveja

Praktiskās apmācības īstenošanas galvenie nosacījumi:

  • praktiskās apmācības ilgums ir atkarīgs no apgūstamas profesijas kvalifikācijas līmeņa:
  • 1. profesionālās kvalifikācijas līmenim – 2 mēnešus;
  • 2. profesionālās kvalifikācijas līmenim – 3 mēnešus;
  • 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim – 4 mēnešus.

 

  • bezdarbnieka darba algas dotācijas apmērs – ikmēneša dotācija bezdarbnieka darba algai par pilnu darba laiku proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām tiks nodrošināta, atbilstoši apgūstāmajam kvalifikācijas līmenim:
  • 1. kvalifikācijas līmenim 300 euro apmērā mēnesī;
  • 2. kvalifikācijas līmenim – 350 euro apmērā mēnesī;
  • 3. kvalifikācijas līmenim – 350 euro apmērā mēnesī.

 

  • dotācijā bezdarbnieka darba vadītājam būs 10 euro apmērā par katru bezdarbnieka praktiskās apmācības dienu.

Ja Jūs ir ieinteresējis šis piedāvājums, lūdzu sazināties ar Rīgas reģionālās filiāles koordinējošo eksperti Inesi Šleini – Inese.Sleine@nva.gov.lv; Mob. tālrunis 25480338.

 

Ar cieņu

Inese Šleine

Nodarbinātības valsts aģentūras

Rīgas reģionālās filiāles

Apmācību daļas

Projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”

Koordinējošais eksperts

______________________

Mob. tālrunis 25480338

e-pasts: Inese.Sleine@nva.gov.lv

www.nva.gov.lv