A+ A

Iespējas NVO

Uzsāk projektu nevalstisko organizāciju stiprināšanai un sabiedrības aktivitātes veicināšanai

03.03.2021.
3458_sifprojekta_infografika.jpg

Ar programmas „NVO fonds” atbalstu ir uzsākts darbs pie kopīga biedrību „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” projekta „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai” īstenošanas, kas palīdzēs rast risinājumus, kā stiprināt nevalstiskās organizācijas piecos novados - Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas un Baldones, kā arī veicinās iedzīvotāju līdzdalību un aktīvu iesaisti teritorijas attīstībā. 

Iespēja pieteikties bezdarbnieku praktiskajām apmācībām pie darba devēja

01.02.2021.
3433_apmacibapiedarbadevejaml.jpg

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā “Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieku praktiskā apmācība, kurā darba devējs sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju. Iesaistes periods ir līdz 4 mēnešiem, noslēdzot darba līgumu un pēc praktiskās apmācības pabeigšanas turpinot darba tiesiskās attiecības vismaz 3 mēnešus pie tā paša darba devēja norādītajā profesijā.

Baldones novada NVO aicinātas pieteikties individuālām konsultācijām par kapacitātes projektiem

01.02.2021.
3432_konsultaciju_dienas_pieriga.jpg

Lai Baldones novada biedrībām un nodibinājumiem palīdzētu sagatavoties šobrīd izsludinātajam Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Kapacitātes projektu konkursam, aicinām izmantot AIF konsultāciju dienas un pieteikt savu individuālo konsultāciju š.g. 3., 4., 5., 8., 9. vai 10. februārī zvana, videozvana vai citā attālinātā formātā. Konsultācijām iespējams pieteikties, zvanot 25176456 (Rasa Lazdiņa) vai rakstot uz e-pastu rasa.lazdina@activecitizensfund.lv.