A+ A

Baldones muzejs plāno Baldones pašdarbnieku kolektīvu vēsturei veltītu izstādi

14.11.2017
Drukāt

Tuvojoties Latvijas Republikas simtgadei, jau 2018. gada februārī plānojam pirmo lielo izstādi, kas būs veltīta Baldones novada pašdarbnieku kolektīvu vēsturei. 

Ražīgā kultūras dzīve ir viens no nozīmīgākajiem Baldones vēstures aspektiem – visdāžādākie kolektīvi Baldonē ir rosīgi darbojušies jau izsenis, un arī tagad Baldonē darbojas vairāki kolektīvi, kuri mūs katru gadu priecē dažādos pasākumos, turklāt daži kolektīvu biedri tajos darbojas jau ilggadēji.

Godinot dažādos Baldones pašdarbnieku kolektīvus un viņu lomu Baldones kultūras dzīves izkopšanā, februārī Baldones muzejs sadarbībā ar kultūras darba organizatori rīkos izstādi, kurā visi bijušie un esošie Baldones pašdarbnieku kolektīvu dalībnieki ir aicināti atnest izstādīšanai arī savus priekšmetus: kora vai deju tērpu, karogu, mūzikas instrumentu, goda rakstu vai apbalvojumu, suvenīrus, nozīmīti par piedalīšanos dziesmu un deju svētkos, fotogrāfijas, piezīmes, dienasgrāmatas un jebko citu, kas parādītu šo kolektīvu krāsaino ikdienu. Priecāsimies arī par jebkādu informāciju vai atmiņām, kas noderētu izstādes informatīvās bāzes veidošanā.

Ja ir jautājumi vai ierosinājumi, lūdzam vērsties pie Baldones muzeja darbiniecēm

 

tel. 67932670; 29149420, e-pasts: muzejs@baldone.lv,

vai pie kultūras darba organizatores Intas Vidžes

tel. 29151386 e-pasts: intavidze@inbox.lv .