A+ A

Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss jauniešiem 2018

13.06.2018
Drukāt

Izsludināts konkurss "Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss jauniešiem 2018''

Konkursa mērķis ir sniegt Pašvaldības atbalstu jauniešu idejām, veicināt saimnieciskās darbības attīstību Baldones novadā un popularizēt jaunu uzņēmēju rašanos.
Pretendents var būt jebkurš Baldones novada administratīvajā teritorijā deklarēts jaunietis no 18 līdz 35 gadiem, kurš realizēs projektu Baldones novadā un kurš plāno uzsākt saimniecisko darbību vai tādu jau veic.
Konkursā pieejamais grants ir EUR 2 000 (divi tūkstoši eiro un 00 centi).
Līdz 2018.gada 26.jūlijam projekta iesniegumu (1. pielikums)  var iesniegt:

  • slēgtā aploksnē  Baldones novada pašvaldībā, Pārupes ielā 3, Baldone, 1.stāva kancelejā  vai
  • sūtot pa pastu Pārupes iela 3, Baldones, Baldones novads, LV – 2125 (pasta zīmogs 2018.gada 26.jūlijs) vai
  • elektroniski, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu  ar norādi “Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss jauniešiem’’ uz e-pasta adresi attistiba@baldone.lv.

Konkursa nolikums
1.pielikums - projekta iesniegums
2.pielikums - vērtēšanas kritēriji
3.pielikums - priekšapmaksas pieprasījums
4.pielikums - Līguma projekts