A+ A

Aizritējusi jauniešu un lēmumu pieņēmēju tikšanās!

19.12.2017
Drukāt

6. decembrī Baldones novada domē norisinājās jauniešu un lēmumu pieņēmēju tikšanās "Kafija ar politiķiem". 
Pasākums tika īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam finansētā projekta "Strukturētais dialogs Baldones novadā" ietvaros.

"Kafija ar politiķiem" ir pirmais šāda veida pasākums Baldones novadā. Diskusiju tematika bija veltīta Strukturētā dialoga VI. cikla kopējam tematiskajam virzienam "Jaunieši Eiropā - kas tālāk?". Neskatoties uz to, ka pasākumā diskusiju temati bija par Eiropas līmeņa jautājumiem, tā bija iespēja palūkoties arī uz esošo situāciju Baldones novadā. Jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem bija iespēja diskutēt par četriem jautājumiem - vides aizsardzība un jauniešu loma tajā, jauniešu dzīve laukos, pieejamās telpas jauniešiem un sociālā iekļaušana. Pilns diskusiju rezultātu apkopojums būs pieejams janvāra sākumā.
Projekta ietvaros vēl norisināsies jauniešu forums un Strukturētā dialoga izvērtēšanas tikšanās. 
Baldones novada jauniešu centrs saka paldies visiem jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem par dalību mūsu pirmajā "Kafija ar politiķiem".