A+ A

Jaunieši tiek aicināti izteikt viedokli

25.10.2017
Drukāt

Baldones novada Jauniešu centrs sadarbībā ar Baldones novada Jauniešu domi uzsāk Baldones novada 13 līdz 25 gadīgo jauniešu aptauju, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumu par Baldones novadu kā dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu. Šajā aptaujā nav pareizu vai nepareizu atbilžu - mūs interesē ikviena Baldones novada jaunieša personīgais viedoklis un novērtējums! Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 7-10 minūtes. 

Aptauja aizpildāma elektroniski - http://ej.uz/jauniesibaldone2017

Sīkāka informācija par jauniešu aptauju meklējama pie Baldones novada jauniešu centra jaunatnes lietu speciālista Renāra Manuilova (mob. 28663569 vai jaunatne@baldone.lv).