A+ A

AKTUĀLS PROJEKTS PEDAGOGIEM, JAUNATNES UN SOCIĀLO APRŪPES IESTĀŽU DARBINIEKIEM

19.04.2017
Drukāt

Biedrīb “Jaunatnes līderu koalīcija” aicina vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogus, jauniešu centrudarbiniekus, bērnu un jauniešu sociālās aprūpes iestāžu darbiniekus un NVO pārstāvjus, kas ikdienā organizē izglītojošas aktivitātes jauniešiem, piedalīties projektā “Baltijas valstu partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā”(Baltic Partnerships for Human Rights Education (HRE) and Education for Democratic Citizenship (EDC)).

Ievadsemināra norises laiks un vieta: 8.maijs, LSK telpas, Šarlotes ielā 1b, Rīgā (3.stāvā), 9.00-15.30.

Pieteikšanās: līdz 6.maijam http://ejuz.lv/c47 

Projekts sastāv no vairākiem posmiem - jo ilgāk līdzdarbojaties, jo lielāki ieguvumi Jums un jauniešiem, ar kuriem ikdienā strādā. Šī ir arī iespēja gan dažādot ikdienas piedāvājumu jauniešiem, gan savu vasarasa pasākumu programmas.

Vairāk informācija - pielikumā.

Ja rodas papildus jautājumi, sazinieties ar mums - proj@inbox.lv.