A+ A

Iedzīvotāji veido savu vidi

Baldones novada dome ir izsludinājusi iedzīvotāju iniciētu projektu konkursu "Iedzīvotāji veido savu vidi 2021". Baldones novada iedzīvotājiem un nevalstiskām organizācijām ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu savu ideju realizēšanai Baldones novada teritorijas labiekārtošanai, pilnveidošana un publisku pasākumu rīkošanai.

Projektu konkursa mērķis
Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu, uzlabot savas dzīves un apkārtējās vides kvalitāti, sekmējot sociālo atbildību, savstarpējo sadarbību starp pašvaldību un vietējo sabiedrību.

Konkursa dalībnieki
Konkursa ietvaros savus projektus aicinātas iesniegt nevalstiskas organizācijas kā arī neformālas iedzīvotāju grupas vismaz piecu dalībnieku sastāvā (to skaitā 1 pilngadīga persona).

Finansējums
Baldones novada dome piešķir finansējumu 80-100% no projekta kopējās summas, bet ne vairāk kā 1000 euro viena projekta īstenošanai. Finansējums projektu īstenošanai tiek piešķirts ar Baldones novada domes lēmumu.
Ar detalizētiem projektu finansēšanas nosacījumiem aicinām iepazīties zemāk pievienotajā nolikumā.

Projektu pieteikumu iesniegšana
Projektu konkursa dalībniekiem ir jāiesniedz aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa (Pielikums Nr.1). Projekta iesniegumi iesniedzami ne vēlāk kā līdz katra mēneša pēdējās darba dienas darba laika beigām Baldones novada domē.

Par jebkuru jautājumu saistībā ar projektu konkursu aicinām sazināties ar projekta koordinatoru Renāru Manuilovu (e-pasts: renars.manuilovs@baldone.lv, tālr. 29323110).

Projektu konkursa nolikums (333.75 KB)

Projekta pieteikuma veidlapa (34.32 KB)

Avansa maksājuma pieprasījums (22.78 KB)

Projekta īstenošanas pārskata veidlapa (28.01 KB)