A+ A

Dienas centrs

DIENAS CENTRS
SAC “Baldone” ēkas 1. stāvā
Iecavas ielā 4, Baldonē

Darba laiks:
darba dienās no plkst. 08.30 – 17.30

Dienas centra darba organizatore:
Daiga Dilbo, tālr. nr. 27879138

Centra pakalpojumi pieejami bez maksas.
Nodrošināta ērta piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.


Par Dienas centru

Dienas centrs paredzēts novada senioru, personu ar īpašām vajadzībām, sociāli maznodrošinātu un mazaizsargātu personu, bezdarbnieku un pieaugušu personu ar funkcionāliem traucējumiem iesaistīšanai Baldones novada sabiedriskajā dzīvē.

Dienas centrs - tā ir iespēja dažādām sabiedrības grupām uzlabot dzīves kvalitāti, zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina iespēju labāk integrēties sabiedrībā, bagātināt sociālo dzīvi un palielināt savas pašapkalpošanās spējas, pabūt ārpus mājas domubiedru vidū, lai satiktos, palasītu presi, apgūtu datorprasmes, kopīgi dziedātu, muzicētu, lasītu, attīstītu savas radošās spējas, uzturētu možu garu un ķermeni, piedalītos diskusijās, kopīgi svinētu svētkus un dalītos savā pieredzē, līdz ar to mazinot savu vientulības un izolētības sajūtu. Dienas centrs ir vieta, kurā iespējams satikties gan nopietnākās, gan ne tik nopietnās aktivitātēs, vienkārši pabūt kopā, kur esi pieņemts, saprasts un gaidīts.

Dienas centrā ir:

  • nodarbību telpa
  • neliela virtuve ar nepieciešamo sadzīves tehniku, lai mācītos pašapkalpošanās prasmes
  • dators, lai apgūtu pamata datorprasmes
  • noliktava
  • labierīcības.

Pašvaldības izpilddirektore Nelda Sniedze Dienas centra atklāšanā teic: “Mēs esam patiesi priecīgi, ka ir īstenots tik nozīmīgs projekts. Dienas centrs – tā ir iespēja dažādām sabiedrības grupām justies līdzatbildīgām, iesaistītām un nozīmīgām. Es ceru, ka Dienas centrs būs vieta, kur dzimt jaunām idejām, jauniem projektiem un jaunām biedrībām, un kur satikties arī jaunām māmiņām, kuras vēlas veidot kādu domubiedru vai atbalsta grupu”.


Dienas centra aktualitātes