A+ A

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

BALDONES PILSĒTAS PĀRVALDES VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU
APKALPOŠANAS CENTRS

Adrese
Baldone, Rīgas iela 97, LV-2125

Tālrunis
66954863, 67932323

E-pasts
baldone@pakalpojumucentri.lv

Baldones bibliotēkā un VPVKAC darba laiks:
Pirmdien 12.00 - 19.00
Otrdien 12.00 - 19.00
Trešdien 12.00 - 19.00
Ceturtdien 9.00 - 16.00
Piektdien 9.00 - 17.00
Sestdien 9.00 - 14.00

VPVKAC sniegtie pakalpojumi:

Klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
 • Valsts ieņēmumu dienests;
 • Lauksaimniecības datu centrs.

Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:

 • Lauku atbalsta dienests;
 • Nodarbinātības valsts aģentūra;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
 • Uzņēmumu reģistrs;
 • Valsts darba inspekcija;
 • Valsts zemes dienests.

UZMANĪBU – SVARĪGI!

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

Uzzini vairāk par pašvaldībā pieejamajiem valsts pakalpojumiem arī www.latvija.lv/pakalpojumucentri

 

Pakalpojuma nosaukums

 

Lauksaimniecības datu centrs

 1. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšana no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums no 2017. gada)

Lauku atbalsta dienests

 1. Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

Nodarbinātības valsts aģentūra

Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:

 

 1. CV un vakanču reģistrēšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana

Konsultācijas

 1. Informatīvās dienas e-versija

Konsultācijas

 1. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana

Konsultācijas

 1. Profilēšana

Konsultācijas

 1. Karjeras pakalpojumi

Konsultācijas

 1. Apmācību monitorings

Konsultācijas

 1. Darba tirgus prognozes

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

 1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Manā īpašumā deklarētās personas

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Šengenas vīzas pieteikums

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

Uzņēmumu reģistrs

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

 1. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

Valsts darba inspekcija

Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

 1. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā.

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

Darba devēju informēšana un atbalsts par šādiem e-pakalpojumiem:

 

 1. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:

 

 1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Darbavietas higiēniskais raksturojums

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

 1. Ziņojums par arodslimības gadījumu

Konsultācijas
(e-pakalpojums)

Valsts ieņēmumu dienests

Iesniegumu pieņemšana par:

 

 1. Algas nodokļa grāmatiņu

Klātienes pakalpojums

 1. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana

Klātienes pakalpojums

 1. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu

Klātienes pakalpojums

 1. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai

Klātienes pakalpojums

Atbalsta sniegšana darbam ar EDS

Konsultācija
(e-pakalpojums)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

 1. Apbedīšanas pabalsts

Klātienes pakalpojums
(e-pakalpojums)

 1. Bezdarbnieka pabalsts

Klātienes pakalpojums
(e-pakalpojums)

 1. Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Klātienes pakalpojums
(e-pakalpojums)

 1. Bērna kopšanas pabalsts

Klātienes pakalpojums
(e-pakalpojums)

 1. Bērna piedzimšanas pabalsts

Klātienes pakalpojums
(e-pakalpojums)

 1. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija

Klātienes pakalpojums
(e-pakalpojums)

 1. Ģimenes valsts pabalsts

Klātienes pakalpojums
(e-pakalpojums)

 1. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem