A+ A

Pakalpojumi

 • Grāmatu un žurnālu izsniegšana uz mājām
 • Izdevumu rezervēšana
 • Jauno periodisko izdevumu izsniegšana lasīšanai lasītavā uz vietas
 • Bezmaksas datoru un interneta izmantošana
 • Pierīgas bibliotēku kopkataloga izmantošana ( iespēja meklēt gan grāmatas, gan periodiku) 
 • LNB datubāzes – www.lnb.lv
 • Datubāze – www.letonika.lv
 • Datubāze www.periodika.lv
 • Lursoft datu bāze ”Laikrakstu bibliotēka” (www.news.lv)  šajā datu bāzē periodiku ( avīzes, žurnālus) var lasīt bez maksas.
 • Bibliogrāfiskās uzziņas un cita veida uzziņas, konsultācijas
 • Kopēšana, printēšana, skenēšana
 • Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi (SBA)
 • Novadpētniecības mapes par Baldoni
 • Grāmatu piegāde mājās cilvēkiem ar kustību traucējumiem, invalīdiem u.c. ( pēc personīga pieprasījuma)

Pakalpojumu cenrādis:

Pakalpojums Daudzums Cena Euro
Melnbaltā izdruka vai kopēšana A4 formāts
1 lpp 0,07
1 lpp abpusēja 0,14
A3 formāts
1 lpp 0,14
1 lpp abpusēja 0,28
Krāsainā izdruka vai kopēšana A4 formāts
1 lpp ar tekstu 0,30
1 lpp ar attēlu 0,50
A3 formāts
1 lpp ar tekstu 0,50
1 lpp ar attēlu 0,80
 • Saskaņā ar „ Pievienotās vērtības nookļa likuma „ 52.panta 17. daļu bibliotēku sniegtajiem maksas pakalpojumiem nepiemēro pievienotās vērtības nodokli.
 • Saņemtā nauda tiek iemaksāta Domes kasē.