A+ A

Pakalpojumi

 • Grāmatu un žurnālu izsniegšana uz mājām
 • Izdevumu rezervēšana
 • Jauno periodisko izdevumu izsniegšana lasīšanai lasītavā uz vietas
 • Bezmaksas datoru un interneta izmantošana
 • Pierīgas bibliotēku kopkataloga izmantošana ( iespēja meklēt gan grāmatas, gan periodiku) 
 • LNB datubāzes – www.lnb.lv
 • Datubāze – www.letonika.lv
 • Datubāze www.periodika.lv
 • Lursoft datu bāze ”Laikrakstu bibliotēka” (www.news.lv)  šajā datu bāzē periodiku ( avīzes, žurnālus) var lasīt bez maksas.
 • Bibliogrāfiskās uzziņas un cita veida uzziņas, konsultācijas
 • Kopēšana, printēšana, skenēšana
 • Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi (SBA)
 • Novadpētniecības mapes par Baldoni
 • Grāmatu piegāde mājās cilvēkiem ar kustību traucējumiem, invalīdiem u.c. ( pēc personīga pieprasījuma)

Pakalpojumu cenrādis : 

Pakalpojums

Daudzums

Cena  Euro

 

Melnbaltā  izdruka vai kopēšana

A 4 formāts:

1 lpp

 

0.07

1 lpp abpusēja

0.14

A 3 formāts

1 lpp


0.14

1 lpp abpusēja

0.28

 

Krāsainā

izdruka vai kopēšana

A 4 formāts:

1 lpp  ar tekstu

 

0.30

1 lpp ar attēlu

0.50

A 3 formāts

1 lpp ar tekstu

 

0.50

1 lpp ar attēlu

0.80

 

 • Saskaņā ar „ Pievienotās vērtības nookļa likuma „ 52.panta 17. daļu bibliotēku sniegtajiem maksas pakalpojumiem nepiemēro pievienotās vērtības nodokli.
 • Saņemtā nauda tiek iemaksāta Domes kasē.