A+ A

Rosīgais oktobris Bērnu centrā

Oktobris Bērnu centrā ienācis ar mierīgākām vēsmām. Katrs bērns jau zin savu ikdienas ritmu, kad laiks pulciņiem, kad treniņiem, kad atpūtai. Līdz ar to, Bērnu centra ikdiena palikusi nedaudz klusāka un rāmāka, lai gan pozitīvās emocijas, kas rodas no kopā būšanas nekur nepazūd un reizēm sasniedz patiešām vēl nedzirdētus augstumus.

Esam paveikuši daudz darba gan rokdarbu  nodarbībās, izmantojot dažādus materiālus un tehnikas, gan pērļošanas nodarbībās, radot skaistas rotas gan sev, gan tuviniekiem, gan galda spēļu apmācībā, apgūstot jaunas galda spēles un nostiprinot prasmes spēlēt komandā. Ir noorganizētas sacensības papīra lidmašīnu lidināšanā, apgūstot prasmi locīt papīra lidmašīnu. Ar lielu interesi un aizrautību ir pavadītas Lego Robotikas nodarbības. Esam izveidojuši  pirmo animācijas filmiņu stop-motion tehnikā par rudens tēmu un uz Mārtiņdienu taps jauna filmiņa. Esam pavadījuši skolēnu rudens brīvlaiku,  kur ikviens varēja apgūt dažādus radošos darbus, praktiskai pielietošanai, vai vienkārši daudz brīvākā gaisotnē atpūsties un  paspēlēt galda spēles. Oktobri esam noslēguši ar Helovīna dienas trakulībām. Bērnu centra darbinieki bija sarūpējuši dažādas aktivitātes, kur ikvienam bija iespēja nopelnīt saldumu.

Lielā  rosībā un kņadā Bērnu centrā paiet visas dienas. Joprojām Bērnu centra apmeklētāji apgūst Bērnu centra iekšējos kārtības noteikumus un atgādinām vecākiem, ka Bērnu centrs ir atvērta tipa iestāde un bērni Bērnu centru apmeklē patstāvīgi un patstāvīgi arī dodas projām, katrs pēc sava dienas grafika. Pedagogu pamatuzdevums ir nodarbināt bērnus ar dažādām aktivitātēm, lai veicinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu, uzraudzīt kārtību Bērnu centrā, sniegt palīdzību, ja tā ir nepieciešama. Savukārt bērnu, Bērnu centra apmeklētāju, pienākums ir ievērot iekšējos kārtības noteikumus, lai vide, kurā bērni uzturas būtu patīkama, droša un aizraujoša.

Uz tikšanos novembrī, kad ieskandināsim Mārtiņdienu, godināsim Lāčplēša dienu, svinēsim Latvijas dzimšanas dienu un sāksim gatavoties Adventes laikam.