A+ A

Helovīns Bērnu centrā

Lai arī viedokļi par šiem mūsu tautai netradicionāliem svētkiem ir dažādi un pārsvarā skeptiski, mēs tomēr uzdrīkstējāmies un nenožēlojam. Diena bija baisa, jautra, spraiga, bet pats galvenais -  prieka pilna. Un ko vēl vairāk vajag šai drēgnajā, tumšajā  laikā. Un bērnu prieks par pasākumu vēl ilgi sildīs mūsu sirdis un dos enerģiju darboties tikpat radoši un jautri.