A+ A

Bērnu centrs "Baltais ērglis" ciemojas Pļaviņu novada Bērnu centrā "Pepija"

Skolēnu pavasara brīvlaikā, 16. martā, Bērnu  pēcpusdienas centra "'Baltais ērglis" aktīvākie apmeklētāji kopā ar Bērnu centra pedagogiem un Jaunatnes lietu speciālisti Kristīni Papāni devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Pļaviņu novada Bērnu centru "Pepija" un  Pļaviņu novada jauniešu centru "Ideja".Diena izdevās spraiga un interesanta gan maziem, gan lieliem un par to bija  parūpējušās Pļavinu Bērnu centra darbīgās skolotājas Tatjana un Eva ar saviem čaklajiem palīgiem.  Pirmajā dienas daļā iepazinām „Pepiju” un „Ideju”, dalījāmies pieredzē ar labajiem darbiem un idejām,  piedalījāmies radošajā darbnīcā, stiprinājām draudzības saites, spēlējot dažādas galda spēles, savukārt otrajā dienas daļā devāmies apskatīt novadu. Bijām strausu audzētavā, iepazinām skvoša spēli Pļaviņu jaunatklātajā skvoša zālē, kur katrs varēja izmēģināt savu veiksmi,  un aplūkojām senatnīgo Odzienas pili, kur noslēgumā dziedājām draudzības  kopdziesmu un mielojāmies ar brīnumaini garšīgu Liepkalnu ceptu medus kūku , kuru rotāja „Baltā ērgļa”  un „Pepijas” logo.  Diena patiešām bija labi saplānota un  izdevusies un visi mēs guvām jaunu un interesantu pieredzi.  Esam ļoti priecīgi, ka mūsu novadā ir tāda brīnišķīga vieta bērniem kā Bērnu centrs „Baltais ērglis” un tikpat priecīgi, ka neesam vienīgie, un ari Pļaviņas var lepoties ar tikpat jauku vietu bērniem  - Bērnu centru „Pepija”, savukārt jaunieši kopā ar Kristīni  varēja smelties pieredzi no „Idejas” Baldones Jauniešu centram. Paldies Baldones domei par atbalstu un  transportu un paldies mūsu šoferim Andim par pacietību! Uz tikšanos Bērnu centrā!