A+ A

Uz priecīgas nots ir noslēgušās “Prieka laboratorija” nometnes

14.08.2018
Drukāt

Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī šogad Baldones bērnu pēcpusdienas centrs “Baltais ērglis” jūnijā un jūlijā organizēja dienas nometnes novada bērniem.
90 bērniem, kas tika sadalīti trīs grupās, trīs nometnēs, nedēļas garumā, no pirmdienas līdz piektdienai, bija iespēja sajust visu prieka emociju gammu, jo nometnes nedēļa bija saplānota pa stundām ar visdažādākajām aktivitātēm.

Pirmajā dienā bērni iepazina viens otru caur spēlēm un rotaļām, uzzināja, kas ir foto orientēšanās, izpētot Ceriņu parku, un paviesojās Baldones bibliotēkā, lai tur paņemtu grāmatu, kas tika lasīta nometnes lasīšanas stundās.

Nometnes otrajā dienā bērni mācījās sadarboties komandu uzdevumos un apguva jaunas spēles.

Trešā diena tika veltīta vēdera priekiem - bērni devās ekskursijā uz Skrīveru mājas saldējumu pasauli, kur varēja nobaudīt visdažādāko garšu saldējumus un tos ēst, cik sirds kāro. Pēc tam tika apmeklēta Lēdmanes trušu karaliste un izieta tur esošā baskāju taka, kas ikvienam nometnes dalībniekam prasīja milzīgu pacietību un izturību.

Ceturtā diena bija veltīta radošajām aktivitātēm. Darbojoties radošajās darbnīcās, izzinājām latviešu parunas un sakāmvārdus, kā arī devāmies pārgājienā uz Vanagkalnu
estrādi.

Nometne tika noslēgta Mercendarbes muižā ar kārtīgu izskriešanos, spēlēm un rotaļām.

Nometnes dalībnieki atzina - prieka bija daudz! Un kas gan cits, ja ne bērnu prieks un mirdzums acīs ir centra darbinieku lielākais dzinulis un motivācija aktīvi un nenogurdināmi darboties.

Vecāku vārdā vēlamies izteikt lielu paldies Baldones novada domei par finansiālo atbalstu nometnēm, kā rezultātā vecāku līdzfinansējums bija tikai ekskursijas izmaksas un ēdināšana, un tas bija būtisks atvieglojums ikviena nometnes dalībnieka ģimenes budžetam.

Liels paldies brīvprātīgajam darbiniekam Evaristo Valls, kas neatlaidīgi piedalījās visās nometnēs un brīnišķīgi izraibināja ikdienu. Vēlamies pateikt paldies arī Paulai Annai Dakarei un Ričardam Štrausam par drosmi, izturību un lielisku iekļaušanos Bērnu centra darbinieku kolektīvā, par iecietīgu un sirsnīgu  attieksmi pret bērniem, strādājot Bērnu centrā jūnijā Nodarbinātības Valsts aģentūras pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Bērnu pēcpusdienas centra “Baltais ērglis” dzirkstošais kolektīvs – Iluta Aizupiete, Elīna Pakalnīte, Kristīne Mača, Daiga Dilbo, Rūta Štrusa - vēl priecīgu atlikušo vasaras daļu!

Uz tikšanos septembrī!

Iluta Aizupiete
Centra vadītāja