A+ A

Aktualitātes LEADER projetu īstenošanā

14.11.2017
Drukāt

Īstenots LEADER projekts bērnu pēcpusdienas centrā "Baltais ērglis"
Projekts “Tehniskās bāzes nodrošināšana bērnu pēcpusdienas centram "Baltais ērglis"” Nr.17-04-AL02-A019.2202-000007Projekta rezultātā tika iegādāta multifunkcionālā iekārta, fotoaparāts ar statīvu, projektors ar ekrānu, skaņas tehnika, datori, gan stacionārs, gan pārnēsājams.
Projektā iegādātā tehniskā bāze dod iespēju organizēt bērniem nodarbības animācijas filmiņu veidošanā, viņiem saistošā un mūsdienīgā veidā. Šāda veida aktivitātes rosina bērnus mūsdienu tehnoloģijas izmantot lietderīgi un saturīgi, veicinot daudzpusīgas, mērķtiecīgas un radošas personības attīstību.
Projekta kopējās izmaksas EUR 4649,43
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR  4184,49
Baldones novada pašvaldības finansējums  EUR 464,94
Atklāšana notika š.g. 10. novembrī Mārtiņdienas noskaņās. Pasākumā piedalījiās skolēni, centra pedagogi. Apsveikuma vārdus teica pārstāvji no pašvaldības un Publisko un provāto partnerību biedrības "Zied zeme", viesi no Lielvārdes pašvaldības un Ikšķiles privātā bērnudārza "Ķiparu nams".   Pasākumu organizēja un vadīja bērnu pēcpusdienas centra "Baltais ērglis" vadītāja Iluta Aizupiete. Tika demonstreta bērnu Stop Motion tehnikā uzņemtā filmiņa "Mārtiņbērni nāk".

Paldies pasākuma organizatoriem, viesiem un aktīvajiem mārtiņbērniem!
Lai jums daudz radošu ideju arī nākotnē!
Vairāk par projektu lasiet šeit

Attīstības nodaļa
29323110, attistiba@baldone.lv