A+ A

Noslēgtie deleģēšanas līgumi

  • 29.06.2016. ar SIA "Teilors" tika noslēgts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums Nr.1-28/47 par Baldones novada augstas detalizācijas topogrāfiskās datu bāzes uzturēšanu. Skatīt Deleģēšanas līgumu   (843.81 KB)