A+ A

 EZF projekti

Ainavu dīķa „Saliņās” rekonstrukcija un labiekārtošana
  • Projektu vadītāja Līga Dāboliņa
  • (+371) 67350997, (+371) 29323110

Projekts

„Ainavu dīķa „Saliņās” rekonstrukcija un labiekārtošana” Nr.12-04-ZL03-Z401101-000002

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome

Īstenošanas vieta

“Saliņas’’, Baldones pagasts, Baldones novads

Apraksts

Lai arī dīķi ir ierīkoti gandrīz pie katrām mājām, publiski pieejams ir vienīgi ainavu dīķis “Saliņās” (iedzīvotāju vidū saukts arī par Kolhoza dīķi), kas ir arī lielākais. To izveidoja, padziļinot ieplaku netālu no Ķekavas upes. 1960.-1970.jos gados izraka lielo novadgrāvi no Ceplīšu ezera – purva līdz ainavu dīķim “Saliņās”. Esošās slūžas ainavu dīķī ir uzstādītas 70.jos gados, tās ir stipri nolietojušās un nepilnvērtīgi pilda savas funkcijas. Dīķa apkārtni nepieciešams labiekārtot, lai izveidotu pastaigu vietu un veicinātu teritorijas pievilcību iedzīvotājiem, tādējādi saglabājot apdzīvotību. Ainavu dīķis “Saliņās” atrodas individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijā, ceļa uz Vanagkalna brīvdabas estrādi malā. Līdz ar to tā ir iecienīta atpūtas vieta vasarā gan tuvējo māju iedzīvotājiem, gan ciema Avoti daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, jo dīķis atrodas 700-800 metru attālumā no ciema. Baldones novada iedzīvotājiem atpūta pie ūdens ir pieejama ļoti ierobežoti, jo visi Baldones apkārtnē esošie ezeri ir meža ezeri - Dūņu ezers, Lilijas ezers, Zāļu ezers, Lielais Kausezers, Pakuļu ezers. Kā jau meža ezeri, tie ir dūņaini un dziļi, kā arī atrodas 7 - 10 km attālumā no Baldones centra. Līdz ar to atpūta pie šīm ūdenstilpnēm pieejama iedzīvotājiem ar personīgo transportu un velo entuziastiem.

Sasniedzamie rezultāti

Ainavu dīķa “Saliņās” rekonstrukcijas un labiekārtošanas. Projekta ietvaros paredzēts veikt ainavu dīķa “Saliņās” pārtīrīšanu un slūžu rekonstrukcija.

Ieviešanas termiņš

01.02.20213. – 31.10.2013.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 51 903,62

Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējums EUR 31 631,36

Baldones pašvaldības finansējums 20 272,26

Pasākums

Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana.

Aktivitāte

Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība.

VRA attīstības stratēģijas atbilstošā rīcība

Zivsaimniecība nozīmīgo teritoriju atjaunošana un attīstība.

MK noteikumi NR 78 (27.01.2009.) “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai’’, noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumos “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēm “Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”, “Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”, “Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana” un “Dabas vai rūpnieciskajās katastrofās cietušā zivsaimniecības nozares ražošanas potenciāla atjaunošana”.

 

Projekta datums: 31.10.2013
Skatīt vairāk
Ceriņu parka rekonstrukcijas 1.kārta – sēravota ''Vāverīte novietnes atjaunošana un apkārtējās vides labiekārtošana
  • Projektu vadītāja Līga Dāboliņa
  • (+371) 67350997, (+371) 29323110

Projekts

''Ceriņu parka rekonstrukcijas 1.kārta – sēravota ''Vāverīte novietnes atjaunošana un apkārtējās vides labiekārtošana'' Nr. 12-04-ZL03-Z401101-000001

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome

Īstenošanas vieta

Ceriņu parks, Rīgas iela 54, Baldone, Baldones novads

Apraksts

Ceriņu parks Baldonē atrodas upītes Ķekaviņa labajā krastā un ietver daļu vēsturisko sanatorijas ''Baldone'' parku. Savulaik parkā pie sēravota uzstādītās skulptūras ''Māra'', ''Ķirzaciņa'', ''Vāverīte'' 90-jos gados tika sabojātas un nozagtas. Kopumā parks ir sliktā stāvoklī – celiņu plātnes izdrupušas, soliņi salauzti, skulptūru agrākās atrašanās vietas izdemolētas.

Sasniedzamie rezultāti

Projekta ietvaros rekonstrukcijas 1.kārtā tika izbruģēts apļveida laukums pie kādreizējās strūklakas ''Vāverīte'' atrašanās vietas, un tika veikta strūklakas ''Vāverīte'' pamata un novietnes uzstādīšana. Uzstādīti arī soliņi un gājēju celiņa plātnes nomainītas ar bruģa klājumu.

Ieviešanas termiņš

01.02.20213. – 31.10.2013.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 17 215,01

Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējums EUR 12 804,55

Baldones pašvaldības finansējums 4 410,46

Pasākums

Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana.

Aktivitāte

Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība.

VRA attīstības stratēģijas atbilstošā rīcība

Zivsaimniecība nozīmīgo teritoriju atjaunošana un attīstība.

MK noteikumi NR 78 (27.01.2009.) “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai’’, noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumos “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēm “Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”, “Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”, “Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana” un “Dabas vai rūpnieciskajās katastrofās cietušā zivsaimniecības nozares ražošanas potenciāla atjaunošana”. 

 

Projekta datums: 31.10.2013
Skatīt vairāk