A+ A

 Citi

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā
 • Renārs Manuilovs
 • 29323110

Projekts

Nr. EKII-3/18 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā

Projekta īstenotājs

Baldones novada pašvaldība

Īstenošanas vieta

Baldones pilsēta

Apraksts

Projekta  mērķis ir sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu, atbilstoši Baldones novada pašvaldības Attīstības programmā 2014. -2020 noteiktajiem mērķiem par energoefektivitāti.  Projekts paredz  ielu apgaismojuma risinājumu 34 ielām, uzstādot 323 LED gaismekļus, lai būtiski ietaupītu elektroenerģijas patēriņu un tādejādi samazinātu CO2 izmešu apjomu.

Šajā projektā plānotas aktivitātes:

 1. Esošā apgaismojuma demontāža.
 2. 142 DRL un 181 nātrija tipa gaismekļu nomaiņa pret 323 LED gaismekļiem ar jaudu 54W un 80W, kas atbilst ENEC sertifikāta prasībām.
 3. Gaisa kvalitātes sensora uzstādīšana, (nolasa sekojošus parametrus: temperatūra, spiediens, mitrums, trokšņu līmenis, gāzu koncentrācija, putekļu daļiņu koncentrācija).
 4. Centrālās vadības sistēmas ieviešana, kas ļaus neklātienē nolasīt enerģijas patēriņu un konstatēt un laicīgi novērst darbības kavējumus,
 5. Sabiedrības informēšanas pasākumi un informatīva digitāla stenda izvietošana Tirgus laukumā.

Īstenojot augstākminētās aktivitātes, Baldones pašvaldība plāno sekojošus ieguvumus:

1) Klimata problēmu samazināšanās.

2) Labāka satiksmes pārvaldīšana.

3) Uzlabota gaisa kvalitāte.

4) Maksimāla datu pieejamība un optimāla moderno tehnoloģiju izmantošana.

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu gadā pēc Projekta īstenošanas beigu termiņa - vismaz 25 602,00 kgCO2 gadā;

Plānotais patērētās enerģijas apjoma samazinājums gadā – vismaz 234 880,00 kWh gadā.

Mērķa grupa

Projektam ir izdalāmas trīs  galvenās mērķa grupas – pašvaldības iedzīvotāji, pilsētas viesi un Baldones novada dome.

Pašvaldības iedzīvotāji projekta rezultātā iegūs sakārtotu pilsētas infrastruktūru, efektīvāku apgaismojuma bojājumu novēršanu, labāku gaisa kvalitātes kontroli, un naudas ietaupījumu pašvaldības budžetā, kas ļaus ietaupītos līdzekļus novirzīt citām iedzīvotāju vajadzībām. Īpaša iedzīvotāju grupa, kam pilsēta kļūs pievilcīgāka, ir velobraucēji, jo projekta rezultātā biežāk un efektīvāk būs iespējams izgaismot ielu posmus salīdzinoši nomaļās vietās. Kopā – 5641 iedzīvotājs.

Pilsētas viesi gluži tā pat, kā iedzīvotāji, gūs labumu no sakārtotas pilsētas infrastruktūras un efektīvāka, labāk pārdomāta ielu apgaismojuma.

Baldones novada dome projekta rezultātā iegūs sakārtotu infrastruktūru, iespēju efektīvāk novērst apgaismojuma sistēmas bojājumus, nolasīt datus neklātienē, labāk kontrolēt gaisa kvalitāti un iegūs iespēju uzstādīt satiksmes plūsmas kontrolierus un līdz ar to nākotnē iegūt papildus datus satiksmes labākai plānošanai. Turklāt Baldones novada dome iegūs arī jaunas zināšanas inovatīvu tehnoloģiju ieviešanā un reālu naudas ietaupījumu ilgtermiņā, kas ļaus ietaupīto līdzekļus novirzīt citiem mērķiem.

Ieviešanas termiņš

2019. gada III ceturksnis

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 308 089,43

Latvijas Vides investīciju fonds EUR 169 974,34
Baldones pašvaldības finansējums EUR 138 115,09

Publiskais finansējums

Latvijas Vides investīciju fonds.
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēts projekts atklātā konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar pilsētvides tehnoloģijām"

Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 333 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums

Projekta datums: 30.09.2019
Skatīt vairāk
Programma "Latvijas skolas soma"
 • Renārs Manuilovs
 • 28663569

Projekts Programma "Latvijas skolas soma"
Projekta īstenotājs Baldones novada dome
Apraksts

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Finanšu līdzekļi tiks piešķirti pašvaldībām atbilstoši faktiskajam skolēnu skaitam no 1. līdz 12.klasei, t.sk., profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Pašvaldību atbildība ir sadarbībā ar skolu administrācijām izstrādāt maksimāli efektīva līdzekļu izlietojuma plānu, vajadzības gadījumā koordinējot vairāku skolu sadarbību.

„Latvijas skolas soma” piešķirtais finansējums tiks izmantots:

 • kultūras un mākslas norišu, novadpētniecības un dabas objektu apmeklējumiem mācību procesa ietvaros, sedzot ieejas biļešu, dalības maksu, transporta pakalpojumu utt. izmaksas
 • izglītības iestādēs notiekošo viesizrāžu un profesionālo radošo projektu, izrāžu, performanču, darbnīcu utt. norišu izmaksām.

Liela uzmanība tiks veltīta arī jaunu piedāvājumu radīšanai kultūras, kultūrvēstures un izglītības jomā, kā arī sadarbības sekmēšanai starp kultūras un izglītības nozarēm un pašvaldībām, procesu monitoringam, izvērtēšanai un tālākai attīstībai.

Nozīmīga loma „Latvijas skolas somas” veidošanā var būt radošo industriju pieredzes iestrādāšanai. Radošo industriju aktivitātes balstās uz individuālo vai kolektīvo radošumu, prasmēm un talantu un kuras, izveidojot un izmantojot intelektuālo īpašumu, spēj celt labklājību un radīt darba vietas. Tās veidojas, mijiedarbojoties mākslai, kultūrai, tehnoloģijām un biznesam, ņemot vērā arī vides un sociālos aspektus, tāpēc vieglāk uzrunā jauniešu auditoriju un ļauj saskatīt savu interesi un pienesumu kopīgajā kontekstā.

Ieviešanas termiņš un finansējums

2018. gada 1. septembris - 2018. gada 31. decembris (4683,00 euro)

2019. gada 1. janvāris - 2019. gada 21. jūnijs (4830,00 euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta datums: 21.06.2019
Skatīt vairāk