A+ A

Projekta PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu projekts IZAUGSMES MĀKSLA tiek pagarināts līdz 2022.gada 1.martam

26.05.2021
Drukāt

Kā jau iepriekš tika ziņots, sākot ar 2020. gada septembri, biedrība “Māksla labsajūtai” sadarbībā ar projektu PuMPuRS, Baldones novada pašvaldību un Baldones sociālo dienestu uzsāka realizēt projektu “IZAUGSMES MĀKSLA”, kura ietvaros divdesmit Baldones novada skolu 5.- 9. klašu skolēniem (5.-6. klašu grupa, 7.-9. klašu grupa) tika piedāvāta iespēja apmeklēt 7 iekšējās izaugsmes grupas nodarbības (katrai grupai) un 3 individuālās nodarbības katram dalībniekam.

Izaugsmes nodarbību mērķis vērsts uz pusaudžu sociālo prasmju attīstību, pozitīva pašvērtējuma, iekšējās izaugsmes veicināšanu un emocionālās inteliģences prasmju paaugstināšanu, gan pašiem veidojot radošus darbus, gan analizējot un reflektējot par citu radīto, tai skaitā – darbs muzejos vai mākslas izstādēs ar jau gataviem mākslas darbiem, veidojot savu izpratni par mākslas interpretāciju. Izaugsmes grupu vadītāja - sertificēta mākslas terapeite Ilze Plūme.

Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, kopš 2020.gada novembra vidus šī projekta darbs tika uz laiku apturēts. Sākot ar 2021. gada aprīli, ievērojot pulcēšanās vadlīnijas, projekta darbība ir atsākusies. Pamatā darbs notiek brīvā dabā, spītējot šī pavasara vēsajiem un skarbajiem laikapstākļiem! Galvenais fokuss tiek vērsts uz radošo procesu, komandas darbiem un diskusijām pēc tam, jo jaunieši ir noilgojušies pēc klātienes komunikācijas vienam ar otru, un labprāt dalās ar savām izjūtām un emocijām par attālināto mācību ietekmi uz viņu labizjūtu. Šobrīd īpaši labi redzama šādu jaunatnes iniciatīvu projektu pozitīvā loma jauniešu socializēšanās prasmju, emociju izpratnes un radošuma veicināšanā.

7.-9. klašu grupa savu darbu uzsāks ar 2021.gada septembri. Plānots, ka projekts “IZAUGSMES MĀKSLA” tiks realizēts līdz 2022.gada 1.martam.

"IZAUGSMES MĀKSLA" jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai "(PuMPuRS).