A+ A

Atklāts āra trenažieru laukums Baldones vidusskolas stadionā

01.06.2020
Drukāt

Ar svinīgu lentas pārgriešanu ir atklāts ielu vingrošanas laukums Baldones vidusskolas stadionā. 

Baldones novada dome ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 līdzfinansēto projektu “Āra trenažieru laukuma izveide Baldones stadionā” Nr. 19-04-AL02-A019.2202-000013 ir uzstādījusi ielu vingrosanas laukumu Baldones vidusskolas stadionā.
Projekta kopējās izmaksas bija 5827,36 euro, no kurām ELFLA finansējums  sastādīja 5244.62 euro un Baldones novada pašvaldības finansējums 582.74 euro. Ir uzstādīts āra trenažieru komplekts, kurš sastāv no ielu vingrošanas komplekta (Komplektā pievilkšanās stieņu komplekts, paralēlās līdztekas, zviedru siena, horizontālās trepes, lokveida horizontālās trepes), pumpēšanās stieņa trīs augstumos un vēderpreses soliņa.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Foto: E.Dišlere