A+ A

Aicinām jauniešus pieteikt dalību projektā "PROTI UN DARI"

20.11.2019
Drukāt

Baldones novada dome turpina īstenot projektu “PROTI un DARI!”.

Sadarbībā ar programmas vadītāju un mentoru jauniešiem tiek izstrādātas individuālās atbalsta programmas. Ar projekta palīdzību jauniešiem ir iespēja apmeklēt psihologa konsultācijas, izzināt savas stiprās un vājās puses pie karjeras konsultanta, apgūt kādu profesiju vai pat apmeklēt autovadītāju kursus. Projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz 2020. gada 31. oktobrim kopumā atbalsta aktivitātēs iesaistot vismaz 13 jauniešus.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Pieteikties dalībai projektā var visi jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās nevienā izglītības iestādē un nestrādā oficiāli atalgotu darbu.

Kur es varu pieteikties?

Rakstot uz e-pastu: renars.manuilovs@baldone.lv vai zvanot projektu vadītājam: 28663569. Pieteikties un iegūt papildu informāciju vari Baldones novada Sociālajā dienestā.

Informāciju sagatavoja:
Renārs Manuilovs
Projektu vadītājs