A+ A

Uzsākts projekts par ielu apgaismojuma pilsētā infrastruktūras pilnveidi

29.05.2019
Drukāt

Ar Latvijas Vides investīciju fonda atbalstu Baldones novada dome uzsāk Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējuma  projektu Nr. EKII-3/18 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā’’. Projekts paredz  ielu apgaismojuma risinājumu 34 ielām. Šobrīd notiek veco lampu demontāža.