A+ A

Noslēgusies projekta Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone” īstenošana

14.07.2019
Drukāt

Projektā Nr.4.2.2.0/17/I/086 Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone” ir īstenota  pašvaldības ēkas Baldonē, Iecavas ielā 4 atjaunošana, lai samazinātu siltuma aizplūšanu apkārtējā vidē, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, samazinātu izdevumus par ēkas uzturēšanu un paaugstinātu ēkas ilgtspēju un kvalitāti, kā arī uzlabotu ēkas estētisko izskatu un tehnisko stāvokli, atbilstoši Baldones novada Attīstības programmai 2014.-2020.gadam. Projekta īstenošana tika nodrošināta ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu, kas sastādīja 85% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām.

Projekta mērķis bija primārās enerģijas patēriņa samazināšana, energoefektivitātes paaugstināšana un pašvaldības izdevumu samazināšanas par siltumapgādi. Projektā tika veikti sekojoši darbi: pamatu un cokola siltināšana; pagraba pārseguma siltināšana; fasādes siltināšana; bēniņu pārseguma siltināšana; jumta un ieejas jumtiņa atjaunošanas darbi; logu un ārdurvju nomaiņa; apkures sistēmas modernizācija. Tiek plānots, ka projekta rezultātā divas reizes samazināsies gan primārās enerģijas patēriņš, gan pašvaldības izmaksas par apkuri, gan CO2 izmeši, kas rodas apsildot šo ēku.

 

Būvdarbus veica SIA Pro Dev un tie tika pabeigti 2019. gada jūlija sākumā.

 

Kopējās projekta  izmaksas ir EUR 326 160,73, kuras sastāv no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma EUR 157 500,00, Valsts budžeta dotācijas  EUR 6 652,72 apmērā un Baldones pašvaldības līdzfinansējuma EUR 162 008,01,