A+ A

Uzsākta Vārpu ceļa pārbūve

15.10.2018
Drukāt

Īstenojot projektu Nr. 18-04-A00702-000044 “Baldones novada pašvaldības grants ceļa pārbūve lauku teritorijā’’, uzsākta Vārpu ceļa posma ar trases sākumu V9 Iecava – Baldone – Daugmale tā km 17.46 labajā pusē  un trases beigām P89 Ķekava – Skaistkalne tā km 16.04 labajā pusē (no Senču veikala līdz Skaistkalnes šosejai), kopā pārbūvējot trīs kilometrus.

Projekta mērķis ir publiskās infrastruktūras, kas ir Vārpu ceļš, pārbūve, atbilstoši drošai satiksmei, jo  ceļš ir avārijas stāvoklī, tā kalpošanas laiks jau ir beidzies, un ceļa lietošana ir satiksmei bīstama. Lai sakārtotu ceļu ir nepieciešama ceļa pārbūve pilnā apjomā. Vārpu ceļam pieguļošās teritorijas Baldones novada teritorijas plānojumā ir noteiktas kā rūpnieciskās apbūves teritorijas, lauku zemes, savukārt Vārpu ciema robežās – arī savrupmāju apbūves teritorijas, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas. Vārpu ciemā dzīvo ap 173 iedzīvotāju un tas savieno apdzīvoto vietu Vārpas ar valsts reģionālo autoceļu P89 Ķekava – Skaistkalne. Trases sākumā Vārpu ceļš pieslēdzas pie valsts vietējā autoceļa V9 Iecava – Baldone – Daugmale tā km 17.46 labajā pusē. Trases beigās Vārpu ceļš pieslēdzas valsts reģionālajam autoceļam P89 Ķekava – Skaistkalne tā km 16.04 labajā pusē. Teritorijā atrodas 6 uzņēmēji un to uzņēmējdarbības veidi ir lopkopība, laukkopība, tūrisma pakalpojuma sniedzēji. Uzņēmējdarbība šajā lauku teritorijā ir vitāli būtiska, jo tādējādi tiek stimulēta teritorijas attīstība kopumā un projekta ieviešanas rezultātā tiks stimulēta Vārpu ceļam pieguļošās uzņēmējdarbības teritorijas komersantu attīstība. 

Ceļa pārbūve tiks uzsākta oktobrī  ar tehnoloģisko pārtraukumu, un darbus paredzēts turpināt pavasarī līdz 2019.gada augusta beigām. Patreiz notiek dažādi zemes darbi un objekta sagatavošana pārbūvei, taču  būvdarbi pilnā apjomā tiks uzsākti pēc ziemas sezonas beigām. Iedzīvotāji teritorijā tiks informēti par būvniecības procesu un satiksmes ierobežojumiem.

Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 483 133,70 ( ar finanšu rezervi), no kurām EUR 269 260,20 ir publiskais finansējums. Precīzs pašvaldības līdzfinansējums projektā būs zināms pēc būvdarbu pabeigšanas.

Vairāk par projektu lasi ŠEIT

Informāciju sagatavoja
Attīstības nodaļas vadītāja
L.Dāboliņa