A+ A

Apstiprināts projekts par ielu apgaismojuma pilsētā infrastruktūras pilnveidi

13.03.2019
Drukāt

Pašvaldība saņēmusi Latvijas Vides investīciju fonda lēmumu par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējumu  projekta Nr. EKII-3/18 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā’’ īstenošanai. Projekts paredz  ielu apgaismojuma risinājumu 34 ielām.

Projekta  mērķis ir sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu, atbilstoši Baldones novada pašvaldības Attīstības programmā 2014. -2020 noteiktajiem mērķiem par energoefektivitāti.  Projekts paredz  ielu apgaismojuma risinājumu 34 ielām uzstādot 323 LED gaismekļus, lai būtiski ietaupītu elektroenerģijas patēriņu un tādejādi samazinātu CO2 izmešu apjomu.

Projektā plānotas aktivitātes:

  1. Esošā apgaismojuma demontāža.
  2. 142 DRL un 181 nātrija tipa gaismekļu nomaiņa pret 323 LED gaismekļiem ar jaudu 54W un 80W, kas atbilst ENEC sertifikāta prasībām.
  3. Gaisa kvalitātes sensora uzstādīšana, (nolasa sekojošus parametrus: temperatūra, spiediens, mitrums, trokšņu līmenis, gāzu koncentrācija, putekļu daļiņu koncentrācija).
  4. Centrālās vadības sistēmas ieviešana, kas ļaus neklātienē nolasīt enerģijas patēriņu un konstatēt un laicīgi novērst darbības kavējumus,
  5. Sabiedrības informēšanas pasākumi un informatīva digitāla stenda izvietošana Tirgus laukumā.

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa - vismaz 25 602,00 kgCO2 gadā;

Plānotais patērētās enerģijas apjoma samazinājums gadā – vismaz 234 880,00 kWh gadā.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 308 089,43. Latvijas Vides investīciju fonds EUR 169 974,34. Baldones pašvaldības finansējums EUR 138 115,09

Projektam ir izdalāmas trīs  galvenās mērķa grupas – pašvaldības iedzīvotāji, pilsētas viesi un Baldones novada dome.

Pašvaldības iedzīvotāji projekta rezultātā iegūs sakārtotu pilsētas infrastruktūru, efektīvāku apgaismojuma bojājumu novēršanu, labāku gaisa kvalitātes kontroli, un naudas ietaupījumu pašvaldības budžetā, kas ļaus ietaupītos līdzekļus novirzīt citām iedzīvotāju vajadzībām. Īpaša iedzīvotāju grupa, kam pilsēta kļūs pievilcīgāka, ir velobraucēji, jo projekta rezultātā biežāk un efektīvāk būs iespējams izgaismot ielu posmus salīdzinoši nomaļās vietās.

Pilsētas viesi gluži tā pat, kā iedzīvotāji, gūs labumu no sakārtotas pilsētas infrastruktūras un efektīvāka, labāk pārdomāta ielu apgaismojuma.

Baldones novada dome projekta rezultātā iegūs sakārtotu infrastruktūru un līdzekļu ietaupījumu ilgtermiņā, kas ļaus ietaupītos līdzekļus novirzīt citiem mērķiem.

Vairāk par projektu lasi ŠEIT