A+ A

Drīzumā tiks uzsākta projekta Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone” īstenošana

13.03.2019
Drukāt

Projektā Nr.4.2.2.0/17/I/086 Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone” paredzēta  pašvaldības ēkas Baldonē, Iecavas ielā 4 atjaunošana, lai samazinātu siltuma aizplūšanu apkārtējā vidē, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, samazinātu izdevumus par ēkas uzturēšanu un paaugstinātu ēkas ilgtspēju un kvalitāti, kā arī uzlabotu ēkas estētisko izskatu un tehnisko stāvokli, atbilstoši Baldones novada Attīstības programmai 2014.-2020.gadam. Projekta īstenošana tiek nodrošināta ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu, kas sastāda 85% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām. 

Projekta mērķis ir primārās enerģijas patēriņa samazināšana, energoefektivitātes paaugstināšana un pašvaldības izdevumu samazināšanas par siltumapgādi. Projektā paredzēta: pamatu un cokola siltināšana; pagraba pārseguma siltināšana; fasādes siltināšana; bēniņu pārseguma siltināšana; jumta un ieejas jumtiņa atjaunošanas darbi; logu un ārdurvju nomaiņa; apkures sistēmas modernizācija. Tiek plānots, ka projekta rezultātā divas reizes samazināsies gan primārās enerģijas patēriņš, gan pašvaldības izmaksas par apkuri, gan CO2 izmeši, kas rodas apsildot šo ēku.

Siltināšanas darbi tiks uzsākti pavasarī un tos veic SIA Pro Dev. Darbus plānots pabeigt III ceturkšņa sākumā.

Kopējās projekta plānotās  izmaksas EUR 326 160,73, kuras sastāv no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma EUR 157 500,00, Valsts budžeta dotācijas  EUR 6 652,72 apmērā un Baldones pašvaldības līdzfinansējuma EUR 162 008,01

Vairāk par projektu lasi ŠEIT