A+ A

Baldones novada pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu pirmo 3 daudzdzīvokļu māju plānotās renovācijas I kārtai

06.03.2019
Drukāt

Baldones novada pašvaldībā saņemti un reģistrēti SIA “Būks” iesniegtie pieteikumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par tehniskās dokumentācijas izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Baldonē, Pārupes ielā 2, Vanagkalnu ielā 15 un Zīļu ielā 13. Baldones novada domes Pieteikumu izskatīšanas komisijai izvērtējot saņemtos pieteikumus, tika pieņemts lēmums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu minēto dzīvojamo māju energosertifikātu un to pārskatu sagatavošanai, tehniskās apsekošanas atzinumu un būvprojektu vai apliecinājuma karšu / ēku fasāžu apliecinājuma karšu un būvdarbu tāmju sagatavošanai.

Atgādinām, ka ar Baldones novada domes lēmumu 29.05.2018. tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.19 “Par līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir līdzfinansējumu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus. Saskaņā ar minētajiem saistošajiem noteikumiem līdzfinansējums par tehniskās dokumentācijas izstrādi tiek piešķirts līdz 50% no kopējām visu darbību izmaksām, bet ne vairāk kā 7000 euro vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai.

Pieteikumu par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu ēku tehniskās dokumentācijas izstrādei iesniegšanas termiņš ir noteikts līdz 2019. gada 1. novembrim.

Ceram, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies uzlabot dzīvojamo māju tehnisko stāvokli, veicinot arī pilsētvides sakārtošanu!