A+ A

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

11.02.2019
Drukāt

2018.gada nogalē tika noslēgts sadarbības līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par projekta
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS īstenošanu. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Baldones vidusskolu un Baldones novada jauniešu centru. 

Projekta aktivitātes paredz  p sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Vairāk par projektu lasi ŠEIT

www.pumpurs.lv