A+ A

Īstenots pieredzes apmaiņas projekts

30.09.2018
Drukāt

Īstenots projekts  “Tūrisma attīstība balstoties uz ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu’’ un pašvaldība ieguvusi jaunus sadraudzības partnerus.
2018.gada vasarā  Baldones novada pašvaldība saņēma apstiprinājumu un līdzfinansējumu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā, aktivitātē “Valsts administrācija’’, projektā '' "Tūrisma attīstība balstoties uz ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu". Rezultātā pašvaldībā strādājošiem 8 speciālistiem bija iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā uz pašvaldībām  Zviedrijā un Somijā. 

No 10.līdz 13.septembrim darbinieki apmeklēja  projekta sadarbības partnera pašvaldību  Grästorp, Zviedrija, kas ir neliela pašvaldība ar iedzīvotāju skaitu 5 700, līdzīgi kā Baldones novads.  Projekta dalībnieki vizītes laikā tikās ar Grästorp pašvaldības priekšsēdētāju Kent Larsson un  izpilddirektori Linda Esseholt, kultūras un tūrisma jautājumos vadītāju Kajsa Forsell un viņas asistenti Sofia Jessen. Bija iespēja tikties ar Halle- och Hunnebergs taku tīkla attīstības projektu vadītāju Charlotta Bang – pārrunājām ar plānošanu saistītus jautājumus, arī problēmas un grūtības, dalījāmies pieredzē. Halle- och Hunnebergs, kas ir lielākais Grästorp tūrisma objekts un ietver 17 dažādas tūrisma takas gan pārgājieniem, gan braukšanai ar velosipēdu. Brauciena laikā bija iespēja gūt pieredzi ne tikai tūrisma, bet arī kultūras, pilsētvides labiekārtošanas jautājumos un pašvaldības pārvaldes jautājumos.

Un no 1.līdz 3.oktobrim dalībnieki devās pieredzes apmaiņas braucienā projekta sadarbības partnera pašvaldību Hausjärven, Somija. Vizītes laikā  bija iespēja tikties ar  priekšsēdētāju Pekka Määttänen, un iepazīties  pašvaldības speciālistiem, kas strādā ar tūrisma attīstības un pilsētas infrastruktūras attīstības jautājumiem  -  Minna Takala, Jaana Laakso, Erki Taskinen, Kyösti Laitinen,  Saara-Leea Lahtinen,  Jukka Heikkilä  un vietējiem uzņēmējiem, kuri strādā tūrisma jomā.

Tikšanās norisinājās vienā no nozīmīgākajiem objektiem Lepolan Talo, ko varētu salīdzināt ar Baldones Mercendarbes muižu. Hausjärven dzīvo 8 300  iedzīvotāju un novada attīstības jautājumi, problēmas, ikdienas apsaimniekošanas jautājumi ir līdzīgi tā pat kā Baldones novada pašvaldībā. 

Šie braucieni projekta rezultātā ir bijuši vērtīgi ne tikai, lai iegūtu pieredzi, bet ir iegūtas jaunas sadraudzības iespējas Ziemeļvalstīs. Pašvaldības ir ļoti līdzīgas gan iedzīvotāju skaita ziņā, gan risināmie jautājumi ir ļoti līdzīgi. Pēdējā  brauciena rezultātā ir nostiprinātas attiecības, lai dalītos pieredzē tūrisma attīstības jautājumos arī ikdienā,  jo novembra vidū tūrisma organizatore no Hausjärven pašvaldības un Baldones novada pašvaldības, tikās Baltijas tūrisma konferencē Rīgā.

Vairāk par projektu lasi ŠEIT

Šī bija  iespēja pašvaldībai iegūt ne tikai jaunus sadraudzības, bet arī sadarbības partnerus Ziemeļvalstīs.
Informāciju sagatavoja un projektu vadīja
Attīstības nodaļas vadītāja


Grästorp pašvaldībā,  Zviedrija. Tikšanās ar pašvaldības speciālistiem un prieksšēdētāju Kent Larsson (4.no kreisās puses)
un izpilddirektori Linda Esseholt (8.no kreisās puses) kultūras un tūrisma jautājumos vadītāju Kajsa Forsell (3.no kreisās puses) kā arī viņas asistenti Sofia Jessen (1.no kreisās puses). 

Hausjärven pašvaldība, Somija. Tikšanās ar pašvaldības priekšsēdētāju Pekka Määttänen (otrā rinda, 5.no kreisās puses) un
pašvaldības speciālistiem, kuru kompetencē ir tūrisma attīstības un pilsētas infrastruktūras attīstības jautājumi.