A+ A

Publiskās infrastruktūras attīstība Klapukroga teritorijā

03.07.2018
Drukāt

Ir uzsākta projekta Nr. 3.3.1.0/17/I/021 “Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras attīstība’’ īstenošana.

 

 

 

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai, atbilstoši Baldones novada pašvaldības Attīstības programmā 2014. – 2020. gadam noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām, kā rezultātā plānota uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība teritorijā starp P89 un V9 ceļu, nodrošinot 0,437 km ceļa pārbūvi ar asfalta segumu. Projekta mērķa grupa  ir mazie un vidējie komersanti Baldones novada teritorijā. Projekta ieviešanas rezultātā tiks stimulēta Klapu ceļam pieguļošās uzņēmējdarbības teritorijas komersantu attīstība. Plānots, ka no privātā sektora puses tiks radītas vismaz 5 darba vietas un piesaistītas privātās investīcijas ne mazāk kā EUR 315 000 apmērā. Kopējās projekta izmaksas EUR  320 415,64  apmērā, no kurām  85% jeb EUR 262754,78 ir  Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums,  EUR 9273,70 – valsts budžeta finansējums, savukārt EUR 37 094,79 – Baldones novada pašvaldības finansējums.

Projekta ieviešana tika sākta 2015. gada nogalē. 2016. gadā pašvaldība priekšatlases konkursa rezultātā varēja sākt projektēšanas darbus. 2017. gadā tika izstrādāts būvprojekts un sagatavots projekta iesniegums Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, 2018. gada 29. maijā tika noslēgta vienošanās ar aģentūru par finansējuma piešķiršanu.

20. jūnijā noritēja pirmā tikšanās ar būvnieku AS A.C.B., lai noslēgtu līgumu par būvniecību. Uz tikšanos tika aicināti arī teritorijā esošie uzņēmēji, būvuzraugs, autoruzraugs, lai izvērtētu darba organizācijas kārtību, kas netraucētu teritorijā esošajiem uzņēmējiem ikdienas darbā.

 

 

 

 

 

 

 

Plānots, ka būvdarbi tiks uzsākti 10. jūlijā un pabeigti šā gada oktobrī.

Līga Dāboliņa
Attīstības nodaļas vadītāja