A+ A

RAKSTI SNIEGĀ IZDEJOTI

19.12.2017
Drukāt

  9. decembra vakarā mazi un lieli dejotāji aicināja baldoniešus uz koncertu “Deju raksti sniegā”.

 

RAKSTI SNIEGĀ IZDEJOTI

9. decembra vakarā mazi un lieli dejotāji aicināja baldoniešus uz koncertu “Deju raksti sniegā”. Mēs visi kopā centāmies radīt svētku noskaņu skatītājiem. Mums beidzot atkal bija plašums, kur kārtīgi izdejoties, kājas neslīdēja, bija radīta īsta skatuve. “Cik skaisti!” – tā skaļi iesaucās paši mazākie dejotāji ienākot zālē uz mēģinājumu. Par skatuves skaisto iekārtojumu rūpējās Degsmes dejotāja Rūta Štrausa. Viņas uzburto ideju realizēt palīdzēja Degsmes un Degļu dejotāji.

Šajā koncertā pirmo reizi tika izrādīts jaunais skatuves ietērps un arī Degļu dejotāju jaunie tautas tērpi, kuri tapuši iesniedzot projektus LEADER atbalsta programmā. “Tautas tērpu iegāde Baldones senioru deju kolektīvam “Degļi” Nr.16-04-AL02-A019.2202-000008 UN “Pārvietojamas skatuves iegāde pašdarbības kolektīviem” Nr.17-04-AL02-A019.2202-000009.

Piektdienas vakarā pēc desmitiem kopā nāca dejotāji un Helmuts Nezinis ar saviem vīriem, lai kopīgiem spēkiem uzbūvētu skatuvi sporta hallē. Kad drapērijas un fona aizskars bija nostiprināti, deju grīda ieklāta, tad varēja sākt dekorēšanu. Pēdējie darba rūķi no zāles izgāja vien divos naktī, bet nākošajā rītā pusdeviņos jau atkal visi bija klāt, lai sāktu mēģinājumu. Un tā aizritēja visa diena, jo katrs kolektīvs vēlējās izmēģināt savas dejas. Te bija plašums, gaismas, drapērijas - viss kā uz īstas skatuves! Cik ļoti mums pietrūkst šo mirkļu! Lai startētu skatēs, skatuves pieredze ir nepieciešama ik katram dejotājam, gan maziem, gan lieliem.

Kad koncerts nodejots, dejotājiem vēl darba pilnas rokas, jo viss jānovāc, jāsaliek, jāsaloka, jāaizved un zāle jāatstāj sakopta. Ja ko uzņemamies, tad izdarām līdz galam!

Veidot koncertu sporta hallē prasa ļoti lielu darbu un atbildību, gan saskaņojot laikus starp sporta nodarbībām un spēlēm, gan visu uzstādot un novācot.

Varētu jau likties, ka dejotājiem ir stundā vairāk minūšu, dienā vairāk stundu vai gadā vairāk dienu nekā pārējiem. Nē, viņi prot saplānot savu laiku un darbus, lai varētu mēģinājumos apgūt dejas un tad koncertos tās rādīt skatītājiem. Es esmu ļoti pateicīga un laimīga, ka viņi atrod laiku un enerģiju dejošanai, savam kolektīvam un skatītājiem. Paldies visiem Degsmes un Degļu dejotājiem par to!

Paldies visiem, kuri palīdzēja, strādāja un bija kopā ar mums! Paldies visiem maziem dejotājiem un viņu vadītājām Ivettai un Birutai par atsaucību un kopā sadejošanu!

To, kāds bija koncerts, vislabāk zinās teikt skatītāji. Varbūt kāda deja neizdevās tik labi kā gribētos, bet skatītāju sirsnība un skaļie aplausi lika smaidīt plašāk, kādam pārvarēt uztraukumu un dejot vēl enerģiskāk un sirsnīgāk. Iegriezām svētkus ziemas pilī, bet ar to vēl nekas nebeidzas! Darbs jāturpina, jo pavasaris ir laiks, kad notiek Republikas skates. Vēl ‘jāslīpē’ dejas un jāmēģina izdejot tās koncertos, lai es un dejotāji zinām un sajūtam, pie kā nepieciešams vairāk strādāt, lai izdotos vēl labāk.

Uz tikšanos, baldonieši, nākamajos koncertos!

VPDK “Degsme” un SDK “Degļi” mākslinieciskā vadītāja Anda Krišāne