A+ A

Aktualitātes LEADER projetu īstenošanā

03.11.2017
Drukāt

Īstenots LEADER projekts un atklāts āra sporta aktivitāšu laukums.
Projekts “Publiska sporta aktivitāšu laukuma izveide jauniešiem” Nr.17-04-AL02-A019.2202-000006

Projekta rezultātā ir uzstādīti divi basketbola grozi un volejbola laukums, velo novietnes un ielu vingrošanas laukums ar 6 dažādiem elementiem- pievilkšanās stienis trīs augstumos, līdztekas; zviedru siena ar divām sekcijām, pumpēšanās stienis trīs augstumos, vēderpreses soliņš un horizontālās trepes. Sporta aktivitāšu laukums ir atvērts un pieejams visiem jebkurā laikā.
Projektā sasniegtais mērķis ir labiekārtots āra sporta aktivitāšu laukums, veicinot Baltās pils parka un tā apkārtnes attīstību un labiekārtošanu, lai dažādotu brīvā laika aktivitātes Baldones novadā, uzlabojot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un pilnveidojot publiski pieejamo aktivitāšu daudzveidību.
Kopējais projekta finansējums  EUR 10505,22 no kurām
publiskais finansējums ir EUR 9000,00 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 1505,22
Atklāšana notika š.g. 1. novembrī pie Baltās pils, Baldones mūzikas pamatskolas, Daugavas ielā 23,  āra sporta laukumā. Pasākumā piedalījiās Baldones mūzikas pamatskolas skolēni, pedagogi un vadītāja, pārstāvji no pašvaldības un Publisko un provāto partnerību biedrības "Zied zeme". Pasākumu organizēja un vadīja Solvita Freiberga direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā un sporta skolotāja. Solvita aicināja skolēnus apskatīt jaunizveidoto laukumu, iesaistīties dažādās aktivitātēs un noskatīties puišu demonstrējumus jauno trenažieru lietošanā.

Paldies pasākuma organizatoriem un aktīvajiem dalībniekiem!
Lai šis laukums kļūst par iecienītu baldoniešu aktīvās atpūtas vietu!
Vairāk par projektu lasiet šeit.

Attīstības nodaļa
29323110, attistiba@baldone.lv