A+ A

AKTUALITĀTES

Uzsākta pieteikšanās 5. kārtas mācībām pieaugušajiem

22.09.2020.
3306_pieteiksanas_5_karta.jpg

22. septembrī atklāta pieteikšanās piektajai mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties mācības vairāk nekā 500 izglītības programmās. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 22. oktobrim.

Sākas pieteikšanās attālināto mācību kārtā pieaugušo izglītības projektā

30.06.2020.
3239_106062112_2739570609622602_5683540715395174168_o.jpg

30.jūnijā ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros,  nodarbinātās personas uzsāk pieteikšanos attālinātajām mācībām. Pieteikšanās notiks līdz 15. jūlijam, bet mācību grupu komplektēšana un mācības jūlija beigas/augusta sākums.

Atklāts āra trenažieru laukums Baldones vidusskolas stadionā

01.06.2020.
3209_dsc_00252.jpg

Ar svinīgu lentas pārgriešanu ir atklāts ielu vingrošanas laukums Baldones vidusskolas stadionā. 

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

23.03.2020.
3125_2.jpg

Baldones novada dome aicina biedrības un nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020.gada 30. marta līdz 2020. gada 15. maijam iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā’’ ir noslēdzies

25.02.2020.
3078_logo_ekiipalabi_rgb.jpg

Kā iepriekš ziņots Baldonē uzstādītas 323 LED lampas un to viedā vadības sistēma. Baldones tirgus laukumā, Sporta ielā 2 uzstādīts informatīvais stends, kas uzrāda elektroenerģijas ietaupījumu salīdzinājumā ar 2018. gadu. Tur pat atrodas gaisa un trokšņu piesārņojuma sensori. Pielāgojot viedās sistēmas Baldonē ir panākts optimāls elektroenerģijas patēriņš.

Aicinām jauniešus pieteikt dalību projektā "PROTI UN DARI"

20.11.2019.
2959_2518_protiundari.jpg

Baldones novada dome turpina īstenot projektu “PROTI un DARI!”.

“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā’’ ir noslēguma fāzē

16.10.2019.
2888_kvled.jpg

Kā iepriekš ziņots Baldonē uzstādītas 323 LED lampas un to viedā vadības sistēma. Baldones tirgus laukumā, Sporta ielā 2 uzstādīts informatīvais stends, kas uzrāda elektroenerģijas ietaupījumu salīdzinājumā ar 2018. gadu. Tur pat atrodas gaisa un trokšņu piesārņojuma sensori. Pēc viedās sistēmas pielāgošanas Baldonē tiks panākts optimāls elektroenerģijas patēriņš.
Projektu īsteno ar Vides investīciju fonda Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu. Projekta Nr. EKII-3/18 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā’’.

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa - vismaz 25 602,00 kgCO2 gadā;

Plānotais patērētās enerģijas apjoma samazinājums gadā – vismaz 234 880,00 kWh gadā.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 308 089,43. Latvijas Vides investīciju fonds EUR 169 974,34. Baldones pašvaldības finansējums EUR 138 115,09

Noslēgusies projekta Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone” īstenošana

14.07.2019.
2795_img_20190723_115201.jpg

Projektā Nr.4.2.2.0/17/I/086 Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone” ir īstenota  pašvaldības ēkas Baldonē, Iecavas ielā 4 atjaunošana, lai samazinātu siltuma aizplūšanu apkārtējā vidē, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, samazinātu izdevumus par ēkas uzturēšanu un paaugstinātu ēkas ilgtspēju un kvalitāti, kā arī uzlabotu ēkas estētisko izskatu un tehnisko stāvokli, atbilstoši Baldones novada Attīstības programmai 2014.-2020.gadam. Projekta īstenošana tika nodrošināta ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu, kas sastādīja 85% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām.

Atklāts rekonstruētais tirgus laukums

10.06.2019.
2791_dsc_0806.jpg

Noslēgusies LEADER projekta “Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība” (Nr. 18-04-AL02-A019.2103-000007) īstenošana. Šā gada 8. jūnijā, svinīgi pārgriežot sarkonu lenti, Baldones novada domes priekšsēdētājs Raimonds Audzers un izpilddirektore Tatjana Tihoņenko atklāja rekonstruēto Baldones tirgus laukumu.

Uzsākts projekts par ielu apgaismojuma pilsētā infrastruktūras pilnveidi

29.05.2019.
2867_2644_ekii_lv.jpg

Ar Latvijas Vides investīciju fonda atbalstu Baldones novada dome uzsāk Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējuma  projektu Nr. EKII-3/18 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā’’. Projekts paredz  ielu apgaismojuma risinājumu 34 ielām. Šobrīd notiek veco lampu demontāža.

Maijā gaidāma nākamā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem

14.03.2019.
2648_macibaspieaugusajiemlv_4_karta_2019_gada_maijs.jpg

Ceturtā pieteikšanās mācībām Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" paredzēta šī gada maijā. Šoreiz  strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs.

Apstiprināts projekts par ielu apgaismojuma pilsētā infrastruktūras pilnveidi

13.03.2019.
2644_ekii_lv.jpg

Pašvaldība saņēmusi Latvijas Vides investīciju fonda lēmumu par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējumu  projekta Nr. EKII-3/18 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā’’ īstenošanai. Projekts paredz  ielu apgaismojuma risinājumu 34 ielām.

Drīzumā tiks uzsākta projekta Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone” īstenošana

13.03.2019.
2640_sac_pirma_publicitate.jpg

Projektā Nr.4.2.2.0/17/I/086 Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone” paredzēta  pašvaldības ēkas Baldonē, Iecavas ielā 4 atjaunošana, lai samazinātu siltuma aizplūšanu apkārtējā vidē, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, samazinātu izdevumus par ēkas uzturēšanu un paaugstinātu ēkas ilgtspēju un kvalitāti, kā arī uzlabotu ēkas estētisko izskatu un tehnisko stāvokli, atbilstoši Baldones novada Attīstības programmai 2014.-2020.gadam. Projekta īstenošana tiek nodrošināta ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu, kas sastāda 85% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām. 

Baldones novada pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu pirmo 3 daudzdzīvokļu māju plānotās renovācijas I kārtai

06.03.2019.
2633_dzm.jpg

Baldones novada pašvaldībā saņemti un reģistrēti SIA “Būks” iesniegtie pieteikumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par tehniskās dokumentācijas izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Baldonē, Pārupes ielā 2, Vanagkalnu ielā 15 un Zīļu ielā 13. Baldones novada domes Pieteikumu izskatīšanas komisijai izvērtējot saņemtos pieteikumus, tika pieņemts lēmums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu minēto dzīvojamo māju energosertifikātu un to pārskatu sagatavošanai, tehniskās apsekošanas atzinumu un būvprojektu vai apliecinājuma karšu / ēku fasāžu apliecinājuma karšu un būvdarbu tāmju sagatavošanai.

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

11.02.2019.
2598_pumpurs_mazais.jpg

2018.gada nogalē tika noslēgts sadarbības līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par projekta
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS īstenošanu. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Baldones vidusskolu un Baldones novada jauniešu centru. 

Īstenots projekts “Publiskās infrastruktūras attīstība Klapukroga teritorijā’’

31.10.2018.
2531_atklasana_5.jpg

Īstenots projekts Nr.3.3.1.0/17/I/021 “Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras attīstība’’,  nodrošinot 0,437 km ceļa pārbūvi ar asfalta segumu.

Uzsākta Vārpu ceļa pārbūve

15.10.2018.
2645_118.jpg

Īstenojot projektu Nr. 18-04-A00702-000044 “Baldones novada pašvaldības grants ceļa pārbūve lauku teritorijā’’, uzsākta Vārpu ceļa posma ar trases sākumu V9 Iecava – Baldone – Daugmale tā km 17.46 labajā pusē  un trases beigām P89 Ķekava – Skaistkalne tā km 16.04 labajā pusē (no Senču veikala līdz Skaistkalnes šosejai), kopā pārbūvējot trīs kilometrus.

Īstenots pieredzes apmaiņas projekts

30.09.2018.
2529_1_19.jpg

Īstenots projekts  “Tūrisma attīstība balstoties uz ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu’’ un pašvaldība ieguvusi jaunus sadraudzības partnerus.
2018.gada vasarā  Baldones novada pašvaldība saņēma apstiprinājumu un līdzfinansējumu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā, aktivitātē “Valsts administrācija’’, projektā '' "Tūrisma attīstība balstoties uz ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu". Rezultātā pašvaldībā strādājošiem 8 speciālistiem bija iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā uz pašvaldībām  Zviedrijā un Somijā. 

LEADER projekts Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība

08.08.2018.
2300_leader_logo_istais.jpg

Apstiprināts LEADER projekts “Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība”
Nr. 18-04-AL02-A019.2103-000007

Skatu tornis Baldonē ir atvērts apmeklētājiem!

20.07.2018.
2270_tornis_1.jpg

Īstenots projekts Nr.16-04-AL02-A019.2201-000002 “Skatu tornis Baldonē”