A+ A

AKTUALITĀTES

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs KARJERAS ATBALSTS VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

20.12.2021.

Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001
Ieviešanas laiks: 01.10.2021.-30.12.2022.

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās

01.06.2021.
3545_viaa_plakatsa4_mazais_formats.jpg

31. maijā ir atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā var apgūt digitālās prasmes. Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no piedāvātajām 412 izglītības programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Pieteikšanās ilgs līdz 30. jūnijam tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Projekta PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu projekts IZAUGSMES MĀKSLA tiek pagarināts līdz 2022.gada 1.martam

26.05.2021.
3539_izaugsmesmaksla.jpg

Kā jau iepriekš tika ziņots, sākot ar 2020. gada septembri, biedrība “Māksla labsajūtai” sadarbībā ar projektu PuMPuRS, Baldones novada pašvaldību un Baldones sociālo dienestu uzsāka realizēt projektu “IZAUGSMES MĀKSLA”, kura ietvaros divdesmit Baldones novada skolu 5.- 9. klašu skolēniem (5.-6. klašu grupa, 7.-9. klašu grupa) tika piedāvāta iespēja apmeklēt 7 iekšējās izaugsmes grupas nodarbības (katrai grupai) un 3 individuālās nodarbības katram dalībniekam.

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

05.03.2021.
3462_4.jpg

Baldones novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 5. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Turpinās kultūrizglītības programma

09.02.2021.
3441_csm_75noalf41_a3edf5a6e8.jpg

Ceturtdien, 4. februārī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Ministru kabineta noteikumu projekts, kas paredz kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas soma” finansējuma sadalījumu 2021. gadam. Arī šogad vairāk nekā 200 000 skolas vecuma bērnu un jauniešu varēs iepazīt Latviju, piedaloties vismaz vienā kultūras norisē semestrī. 

Baldones novada sociālā dienestā sākas Projekta PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu projekts IZAUGSMES MĀKSLA

14.10.2020.
3347_baldonegalva.jpg

Mūsdienu sabiedrībā pusaudžiem un jauniešiem arvien biežāk nākas saskarties ar nestandarta situācijām, izaicinājumiem gan skolā, gan ārpus tās, kurās nepieciešamas ne tikai socializēšanās prasmes, bet arī spēja parādīt nelokāmu gribasspēku un pietiekami augstu pašcieņu. Šīs prasmes dzīvē ir būtiskas ikvienam, tomēr pusaudžu un jauniešu socializācijas procesa norise īpaši ietekmē viņu tālāko dzīves gaitu, iekļaušanos sabiedrībā, tajā skaitā mācību iestādē.

Uzsākta pieteikšanās 5. kārtas mācībām pieaugušajiem

22.09.2020.
3306_pieteiksanas_5_karta.jpg

22. septembrī atklāta pieteikšanās piektajai mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties mācības vairāk nekā 500 izglītības programmās. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 22. oktobrim.

Sākas pieteikšanās attālināto mācību kārtā pieaugušo izglītības projektā

30.06.2020.
3239_106062112_2739570609622602_5683540715395174168_o.jpg

30.jūnijā ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros,  nodarbinātās personas uzsāk pieteikšanos attālinātajām mācībām. Pieteikšanās notiks līdz 15. jūlijam, bet mācību grupu komplektēšana un mācības jūlija beigas/augusta sākums.

Atklāts āra trenažieru laukums Baldones vidusskolas stadionā

01.06.2020.
3209_dsc_00252.jpg

Ar svinīgu lentas pārgriešanu ir atklāts ielu vingrošanas laukums Baldones vidusskolas stadionā. 

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

23.03.2020.
3125_2.jpg

Baldones novada dome aicina biedrības un nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020.gada 30. marta līdz 2020. gada 15. maijam iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā’’ ir noslēdzies

25.02.2020.
3078_logo_ekiipalabi_rgb.jpg

Kā iepriekš ziņots Baldonē uzstādītas 323 LED lampas un to viedā vadības sistēma. Baldones tirgus laukumā, Sporta ielā 2 uzstādīts informatīvais stends, kas uzrāda elektroenerģijas ietaupījumu salīdzinājumā ar 2018. gadu. Tur pat atrodas gaisa un trokšņu piesārņojuma sensori. Pielāgojot viedās sistēmas Baldonē ir panākts optimāls elektroenerģijas patēriņš.

Aicinām jauniešus pieteikt dalību projektā "PROTI UN DARI"

20.11.2019.
2959_2518_protiundari.jpg

Baldones novada dome turpina īstenot projektu “PROTI un DARI!”.

“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā’’ ir noslēguma fāzē

16.10.2019.
2888_kvled.jpg

Kā iepriekš ziņots Baldonē uzstādītas 323 LED lampas un to viedā vadības sistēma. Baldones tirgus laukumā, Sporta ielā 2 uzstādīts informatīvais stends, kas uzrāda elektroenerģijas ietaupījumu salīdzinājumā ar 2018. gadu. Tur pat atrodas gaisa un trokšņu piesārņojuma sensori. Pēc viedās sistēmas pielāgošanas Baldonē tiks panākts optimāls elektroenerģijas patēriņš.
Projektu īsteno ar Vides investīciju fonda Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu. Projekta Nr. EKII-3/18 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā’’.

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa - vismaz 25 602,00 kgCO2 gadā;

Plānotais patērētās enerģijas apjoma samazinājums gadā – vismaz 234 880,00 kWh gadā.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 308 089,43. Latvijas Vides investīciju fonds EUR 169 974,34. Baldones pašvaldības finansējums EUR 138 115,09

Noslēgusies projekta Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone” īstenošana

14.07.2019.
2795_img_20190723_115201.jpg

Projektā Nr.4.2.2.0/17/I/086 Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone” ir īstenota  pašvaldības ēkas Baldonē, Iecavas ielā 4 atjaunošana, lai samazinātu siltuma aizplūšanu apkārtējā vidē, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, samazinātu izdevumus par ēkas uzturēšanu un paaugstinātu ēkas ilgtspēju un kvalitāti, kā arī uzlabotu ēkas estētisko izskatu un tehnisko stāvokli, atbilstoši Baldones novada Attīstības programmai 2014.-2020.gadam. Projekta īstenošana tika nodrošināta ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu, kas sastādīja 85% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām.

Atklāts rekonstruētais tirgus laukums

10.06.2019.
2791_dsc_0806.jpg

Noslēgusies LEADER projekta “Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība” (Nr. 18-04-AL02-A019.2103-000007) īstenošana. Šā gada 8. jūnijā, svinīgi pārgriežot sarkonu lenti, Baldones novada domes priekšsēdētājs Raimonds Audzers un izpilddirektore Tatjana Tihoņenko atklāja rekonstruēto Baldones tirgus laukumu.

Uzsākts projekts par ielu apgaismojuma pilsētā infrastruktūras pilnveidi

29.05.2019.
2867_2644_ekii_lv.jpg

Ar Latvijas Vides investīciju fonda atbalstu Baldones novada dome uzsāk Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējuma  projektu Nr. EKII-3/18 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā’’. Projekts paredz  ielu apgaismojuma risinājumu 34 ielām. Šobrīd notiek veco lampu demontāža.

Maijā gaidāma nākamā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem

14.03.2019.
2648_macibaspieaugusajiemlv_4_karta_2019_gada_maijs.jpg

Ceturtā pieteikšanās mācībām Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" paredzēta šī gada maijā. Šoreiz  strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs.

Apstiprināts projekts par ielu apgaismojuma pilsētā infrastruktūras pilnveidi

13.03.2019.
2644_ekii_lv.jpg

Pašvaldība saņēmusi Latvijas Vides investīciju fonda lēmumu par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējumu  projekta Nr. EKII-3/18 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā’’ īstenošanai. Projekts paredz  ielu apgaismojuma risinājumu 34 ielām.

Drīzumā tiks uzsākta projekta Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone” īstenošana

13.03.2019.
2640_sac_pirma_publicitate.jpg

Projektā Nr.4.2.2.0/17/I/086 Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone” paredzēta  pašvaldības ēkas Baldonē, Iecavas ielā 4 atjaunošana, lai samazinātu siltuma aizplūšanu apkārtējā vidē, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, samazinātu izdevumus par ēkas uzturēšanu un paaugstinātu ēkas ilgtspēju un kvalitāti, kā arī uzlabotu ēkas estētisko izskatu un tehnisko stāvokli, atbilstoši Baldones novada Attīstības programmai 2014.-2020.gadam. Projekta īstenošana tiek nodrošināta ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu, kas sastāda 85% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām. 

Baldones novada pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu pirmo 3 daudzdzīvokļu māju plānotās renovācijas I kārtai

06.03.2019.
2633_dzm.jpg

Baldones novada pašvaldībā saņemti un reģistrēti SIA “Būks” iesniegtie pieteikumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par tehniskās dokumentācijas izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Baldonē, Pārupes ielā 2, Vanagkalnu ielā 15 un Zīļu ielā 13. Baldones novada domes Pieteikumu izskatīšanas komisijai izvērtējot saņemtos pieteikumus, tika pieņemts lēmums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu minēto dzīvojamo māju energosertifikātu un to pārskatu sagatavošanai, tehniskās apsekošanas atzinumu un būvprojektu vai apliecinājuma karšu / ēku fasāžu apliecinājuma karšu un būvdarbu tāmju sagatavošanai.