A+ A

Detālplānojumi

Detālplānojumu pilni sējumi pieejami Baldones novada būvvaldē

Detālplānojums nekustamajam īpašumam "Astras", Baldones pagastā, Baldones novadā
​Apstiprināts ar Baldones novada pašvaldības 2019.gada 30.jūlija sēdes lēmumu Nr.4.

Baldones novada gruntsgabala “Saulkalni” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.19
​Apstiprināti ar Baldones novada pašvaldības 2009.gada 20.maija sēdes lēmumu (prot. Nr.11, 1.§).

Baldones novada gruntsgabalu “Jaunzemes” un "Avillas" detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5
​Apstiprināti ar Baldones novada pašvaldības 2009.gada 4.februāra sēdes lēmumu (prot. Nr.3, 19.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Mārtiņi” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 23.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.8, 7.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Kalnabuciņi” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.19
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 22.oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr.18, 5.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabalu "Varavīksnes" un "Jaunklauģi" detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 22.oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr.18, 4.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala "Inči" detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 17.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.4, 11.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabalu "Graudiņi", "Jaungraudiņi" un "Sudmaliņas" detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 18.jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr.12, 5.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Dundenieki” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 10.janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr.1, 11.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Skursteņi” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.29
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 5.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.23, 15.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Jaunsūnupi” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 24.janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr.2, 7.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Lutekļi” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 7.februāra sēdes lēmumu (prot. Nr.3, 13.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Cielaviņas” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 11.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.7, 4.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Spices” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.16
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 15.augusta sēdes lēmumu (prot. Nr.13, 16.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Silāji” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.19
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 29.augusta sēdes lēmumu (prot. Nr.14, 6.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Žeberi” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 29.augusta sēdes lēmumu (prot. Nr.14, 5.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Bergmaņi” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 4.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.7, 5.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Raudzenes” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 29.augusta sēdes lēmumu (prot. Nr.14, 4.§).

Baldones sanatorijas parks
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.28
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 7.novembra sēdes lēmumu (prot. Nr.21, 6.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Bērzlejas” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.31
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 5.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.23, 7.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Zeltiņi” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.30
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 5.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.23, 6.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Audriņi” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 15.augusta sēdes lēmumu (prot. Nr.15, 13.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabalu "Mežezeri", "Mežvidliepas" un "Lejasmežvidi" detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.25
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 17.oktobrī sēdes lēmumu (prot. Nr.19, 6.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Pladas” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.26
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 17.oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr.19, 7.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Mežakākauļi” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.27
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 7.novembra sēdes lēmumu (prot. Nr.21, 5.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Ernesti” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2006.gada 23.augusta sēdes lēmumu (prot. Nr.16, 4.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Jaunaustras” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2006.gada 23.augusta sēdes lēmumu (prot. Nr.18, 1.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabalu "Ābelītes" un "Tērces" detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2006.gada 22.movembra sēdes lēmumu (prot. Nr.22, 6.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Sūnupes” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2005.gada 19.janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr.2, 27.§).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Liepdārzi” detālplānojums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8
​Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2005.gada 7.februāris sēdes lēmumu (prot. Nr.3, 12.§).